Практикум
  • формат pdf
  • размер 384,87 КБ
  • добавлен 27 мая 2012 г.
Левчук О.С. Дослідження точності обробки статичним методом
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Основи технології машинобудування". — Дніпродзержинський державний технічний університет, 2007. — 19 с.
Для студентів напряму підготовки "Інженерна механіка" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".
Методичні вказівки містять короткий аналіз факторів, що впливають на точність виготовлення деталей машин на металорізальних верстатах, наводяться приклади різних законів розподілу розмірів в залежності від числа факторів та причин, що беруть участь та проявляють себе в процесі обробки з різною силою.
В роботі дається приклад розрахунків, необхідних для побудови кривої нормального розподілу, методика її побудови.
Приводиться описання обладнання, приборів та інструментів, що застосовуються при виконанні лабораторної роботи, порядок виконання роботи та зміст звіту.