Социологические дисциплины
Практикум
  • формат pdf
  • размер 654,88 КБ
  • добавлен 18 апреля 2012 г.
Личковська О.Р. Методичні вказівки до курсу Соціологія громадської думки
Одеса, «Астропринт», 2003 - 33 с.
Для студентів денної та заочної форм навчання відділення соціології. Інституту соціальних наук.
Методичні рекомендації до курсу Соціологія громадської думки мають на меті полегшити студентам соціологічного відділення Інституту соціальних наук вивчення даного навчального предмета. Методичні вказівки можуть бути використаними при різних формах навчання (денній та заочній) при підготовці до практичних занять, написанні контрольних та курсових робіт, складанні іспитів. Рекомендації також сприяють самостійній роботі студентів з метою поглиблення знань, засвоєних на лекціях.
Методичні вказівки містять в собі плани практичних занять за відповідними темами навчальної програми даного курса, тематику контрольних робіт, вимоги до написання контрольної роботи, теми курсових робіт за тематикою даного предмета та екзаменаційні питання.