• формат pdf
  • размер 12,49 МБ
  • добавлен 13 августа 2016 г.
Лихочвор В.В. Біологічне рослинництво
Львів: НВФ "Українські технології", 2004. - 312 с.
Розглянуто стан та перспективи біологічного рослинництва, варіанти технологічного забезпечення, екологічні, біологічні, агротехнічні, агрохімічні основи рослинництва. Висвітлено альтернативні заходи захисту рослин, основи біодинамічного рослинництва.
Подано біологізовані, ресурсоощадні, екологічно чисті, адаптивні, енергоощадні технології вирощування основних польових культур, які базуються на щонайменшому використанні мінеральних добрив і засобів захисту рослин.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів спеціальностей агрономія, екологія, біологія III-ІV рівня акредитації.