• формат doc
  • размер 429,16 КБ
  • добавлен 25 октября 2016 г.
Лозинська Т.М., Тимцуник В.І., Мирна О.В. Регіонально-адміністративний менеджмент
Навчальний посібник. — Полтава: ПДАА, 2012. — 204 с.
Навчальний посібник «Регіонально-адміністративний менеджмент» розрахований для підготовки фахівців напряму підготовки «специфічні категорії» спеціальності 8.000007 «Адміністративний менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Може бути корисним для слухачів навчальних закладів післядипломної освіти, керівників і фахівців аграрних підприємств.
Сутність і зміст регіонально-адміністративного менеджменту
Об’єкт, предмет і задачі дослідження регіонально-адміністративного менеджменту
Основні поняття регіонально-адміністративного менеджменту.
Принципи, функції і методи регіонально-адміністративного менеджменту
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Розміщення продуктивних сил і організація територіальної влади
Закономірності розміщення продуктивних сил.
Розвиток теорій регіонального управління.
Організація територіальної влади.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Місцеве самоврядування в системі територіальної організації влади
Правові засади самоуправління в Україні.
Повноваження органів місцевого самоврядування.
Принципи організації місцевого самоуправління в Україні.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Організаційно-функціональна структура місцевих державних адміністрацій і органів виконавчої влади
Структура державних адміністрацій різних рівнів.
Повноваження місцевих державних адміністрацій.
Організація діяльності територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Побудова територіального управління в європейських країнах
Основні моделі організації територіальної влади.
Компетенції регіонів і держави.
Використання європейського досвіду в здійсненні територіально-адміністративного реформування України. Структура державних адміністрацій різних рівнів.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Регіональний господарський комплекс як об’єкт управління
Галузева структура господарства регіону.
Місцеве господарство: змістовна характеристика.
Місто як об’єкт управління.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Управління інфраструктурою регіону
Поняття інфраструктури регіону та її складові.
Соціальна інфраструктура регіону та її функції.
Управління регіональною інфраструктурою.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Регуляторна діяльність суб’єктів регіонально-адміністративного менеджменту
Розроблення регуляторних актів і напрями регуляторної діяльності.
Проблеми надання адміністративних послуг.
Розвиток системи соціального партнерства. Теоретичні основи сталого розвитку.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Забезпечення сталого розвитку регіону
Теоретичні основи сталого розвитку.
Управління сталим розвитком регіону.
Забезпечення інвестиційної привабливості регіону.
Питання для самоперевірки
Завдання для самостійного опанування
Список використаних джерел і рекомендованої літератури
Словник основних понять і термінів
Рекомендована література для поглибленого вивчення курсу