• формат doc
  • размер 537,96 КБ
  • добавлен 27 сентября 2015 г.
Максименко С.Д. (ред.) Психологічне обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді
Монографія. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2012. — 152 с.
У монографії викладені теоретико-методологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя. Визначено психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді. Обґрунтовано методологію психологічного обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді. Розроблено методичні рекомендації щодо ефективного застосування заходів, спрямованих на пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді. На цій основі створено концепцію пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді
Монографія може становити інтерес для шкільних та вузівських психологів, вчителів, викладачів, вихователів, керівників освітніх організацій
Вступ
Теоретико-методологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя

Психогігієнічне виховання та здоровий спосіб життя та як психолого-педагогічна проблема
Психологічний зміст здорового способу життя
Психологічний зміст психогігієнічного виховання
Психологічні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді
Соціальні та психологічні особливості сучасної молоді
Психологічні особливості здорового способу життя молоді
Методологія психологічного обґрунтування заходів пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді
Аналіз сучасних наукових уявлень щодо шляхів, засобів та методів забезпечення здорового способу життя і психогігієнічного виховання молоді
Аналіз основних заходів, що можуть застосовуватись з метою пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя молоді
Зміст та принципи пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед молоді
Методичні рекомендації щодо ефективного застосування заходів, спрямованих на пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді
Методичні рекомендації щодо застосування заходів, спрямованих
на пропагування здорового способу життя серед сучасної молоді
Методичні засади індивідуалізації психогігієнічного виховання молоді
Методичні рекомендації щодо ефективного застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо психогігієнічного виховання молоді у медичних закладах
Методичні рекомендації щодо ефективного використання засобів ЗМІ з метою пропагування серед молоді психогігієнічного виховання і здорового способу життя
Концепція пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді
Загальні концептуальні засади пропагування психогігієнічного виховання і здорового способу життя серед сучасної молоді
Концептуальні засади ефективного застосування заходів пропагування серед молоді психогігієнічного виховання в навчальних закладах
Концептуальні засади психогігієнічного виховання молоді у медичних закладах
Висновки
Література