• формат doc
  • размер 250 КБ
  • добавлен 28 ноября 2009 г.
Малхазов О.Р. Психофізіологічні механізми управління руховою діяльністю
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність -- 19.00.02 - психофізіологія.
Робота виконана в Інституті психології ім. Г. С. Костюка АПН України.
Науковий консультант: дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, директор Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України.

Запропоновано авторську концепцію психофізіологічних механізмів організації, побудови та управління руховою діяльністю. Обгрунтовано факт існування циклічної, багатоієрархічної, матричної, двокільцевої системи управління руховою діяльністю. Визначено психологічний та психофізіологічний зміст поняття "рухова діяльність". Здійснено аналіз концептуальних підходів та результатів експериментальних досліджень нейрофізіологічних, психофізіологічних та психологічних механізмів функціонування як окремих нервових мереж, так і всієї нервової системи в цілому та їх ролі в управлінні руховою діяльністю. Розглянуто ієрархічну структуру організації, побудови, управління рухами та психофізіологічні механізми актуалізації рухових програм. Обгрунтовано гіпотезу про те, що специфічний сенсорний комплекс є початком формування образу виконання руху, дії, діяльності і цілком відповідає вимогам до одиниці аналізу психічного. Розглянуто проблеми формування і оцінювання рівня сформованості образу виконання рухової діяльності (ОВРД). Визначено загальні психолого-педагогічні підходи до побудови навчального процесу, спрямованого на розвиток і удосконалення рухової діяльності. Внесено уточнення в теорію функціонування психічного образу, теорію функціональних систем, принципи побудови навчальних програм