• формат pdf
  • размер 2,02 МБ
  • добавлен 22 октября 2012 г.
Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні
Навчальний посібник. - Національна академія державного управління при Президентові України. - К., 2007. - 300 с.
В навчальному посібнику досліджується природа інвестиційного процесу , характеризуються властивості інвестиційного середовища, розкриваються відмінності між інвестиційними ресурсами та інвестиційним потенціалом.
Досліджуються особливості змін інвестиційного процесу в умовах глобалізації, роль держави в управлінні інвестиційним процесом в умовах ринку та в трансформаційній економіці, обгрунтовуються шляхи виходу економіки з інвестиційної кризи.
Розрахована на працівників державних органів влади й управління, науковців, аспірантів , студентів вищих навчальних закладів економічного та управлінського фаху.
Зміст:
Вступ
Інвестиції в економічному зростанні: роль, кількісні та якісні характеристики
Суть інвестицій, їх форми
Інвестиції в розширеному відтворенні. Якісні та кількісні характеристики інвестицій
Структура економіки. Держава та її роль у структурних перетвореннях народного господарства
Інвестиційне середовище в Україні. Роль, завдання, функції держави у формуванні інвестиційного середовища
Інвестиційне середовище та його суть. Характеристика інвестиційного середовища
Фінансово-кредитна система
Вплив глобалізації на інвестиційне середовище
Державне управління процесом формування інвестиційного середовища в Україні
Інвестиційний потенціал: суть, структура, роль держави у формуванні інвестиційного потенціалу
Суть інвестиційних ресурсів та їх структура
Інвестиційний потенціал та його структура
Формування моделі інвестиційного потенціалу економіки
Вплив суб'єктів господарювання на формування інвестиційного потенціалу
Інвестиційний процес в Україні
Інвестиційний процес та його структура
Інвестиційний цикл
Інвестиційний процес у ринковій економіці
Особливості інвестиційного процесу в сучасній економіці
Кількісні та якісні параметри інвестиційного процесу
Система державного управління інвестиційним процесом в Україні
Суть, функції, структура існуючої системи державного управління інвестиційним процесом в Україні
Система державного управління інвестиційним процесом
Структура механізму державного управління інвестиційним процесом
Система оцінки соціально-економічної ефективності державного управління інвестиційним процесом
Суть, принципи та методи оцінки ефективності державного управління інвестиційним процесом
Роль оцінки в системі державного управління інвестиційним процесом
Система оцінки державного управління інвестиційним процесом
Механізм формування та реалізації інвестиційних програм
Необхідність державного управління процесом інвестування. Інвестиційні програми як інструмент державного управління
Регулювання інвестиційної діяльності. Державна експертиза інвестиційних програм
Особливості формування інвестиційних програм у трансформаційній економіці
Державне управління інвестиційними проектами: суть, функції держави в умовах трансформації економіки
Необхідність державного управління інвестиційними проектами. Суть та функції державного управління інвестиційними проектами
Суть інвестиційного проекту та його структура. Дорожня карта інвестора. Бізнес-план проекту
Державна експертиза інвестиційних проектів
Висновки
Словник основних термінів та понять
Список використаних і рекомендованих джерел
Додаток