Метрология, стандартизация и сертификация
Академическая и специальная литература
 • формат pdf
 • размер 5,38 МБ
 • добавлен 29 мая 2016 г.
Машта Н.О. та ін. Основи стандартизації, метрології та управління якістю
Рівне : О. Зень, 2015. — 388 с.
У навчальному посібнику викладено сучасні тенденції та основні законодавчі зміни, що відбулися у 2015 році у сфері стандартизації, метрології та управлінні якістю. Посібник базується на досвіді вітчизняної науки, досягнень науковців багатьох країн світу та міжнародних і регіональних організацій зі стандартизації та метрології. Кожна тема завершується переліком контрольних запитань та тестовими завданнями, що допоможуть читачу проводити самоконтроль
Видання адресоване студентам вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. Воно може бути корисним слухачам системи перекваліфікації, працівникам служб організацій різних форм власності, всім, хто цікавиться проблемами стандартизації, метрології та управління якістю.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Автоматизация
 3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Историческая метрология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Легкая промышленность
 3. Управление качеством, стандартизация и сертификация в легкой промышленности
 1. Академическая и специальная литература
 2. Машиностроение и металлообработка
 3. ВСТИ в машиностроении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Организация системы здравоохранения
 4. Стандартизация и сертификация в здравоохранении
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Фармацевтика
 4. Управление и экономика фармации, медицинское товароведение
 5. Стандартизация и сертификация в фармации
 1. Академическая и специальная литература
 2. Пищевая промышленность
 3. Управление качеством и безопасность продуктов питания
 4. Стандартизация и сертификация пищевой продукции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Топливно-энергетический комплекс
 3. Электрические и теплотехнические измерения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Физическая культура и спорт
 3. Спортивная метрология
 1. Стандарты
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Метрология и сертификация
 4. МС (ГОСТ) Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. СТБ
 4. СТБ Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь
 1. Стандарты
 2. Стандарты Беларуси
 3. Технический кодекс практики (ТКП)
 4. ТКП Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ
 4. ГОСТ Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ Р
 4. ГОСТ Р Метрология и сертификация
 5. ГОСТ Р Государственная система обеспечения единства измерений
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. ГОСТ РВ
 4. ГОСТ РВ Государственная система обеспечения единства измерений (ГСОЕИ)
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 1. Стандарты
 2. Стандарты России
 3. Отраслевые стандарты (ОСТ)
 4. ОСТ Метрология и сертификация
 5. ОСТ Отраслевая система обеспечения единства измерений
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Метрология, стандартизация и сертификация