Междисциплинарные материалы
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 4,30 МБ
  • добавлен 17 ноября 2013 г.
Матвєєва Л.В. (відп. ред.) Суспільно-політичні трансформації в країнах Сходу на сучасному етапі
Колективна монографія. — К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, 2012. — 220 с. — ISBN 978-966-02-6589-9.
Колективна монографія, за авторством українських та закордонних учених, присвячена сьогоденному розвитку країн Сходу: актуальним питанням історії, економіки, політики, розвитку науки, а також світоглядним засадам. Аналіз суспільно-політичних процесів низки країн Близького Сходу, Центральної Азії, Далекого Сходу, Південно-Східної та Південної Азії свідчить про те, що ці країни при всій відмінності їхньої історії, ментальності, природних ресурсів, економічного потенціалу, політичних форм правління тощо, швидко пристосовуються до викликів глобалізованого світу і саме тут знаходяться і формуються нові центри економічного зростання. Використання досвіду стратегій і тактик проведення політичних і соціально-економічних перетворень у країнах Сходу, їхній позитивний досвід є цікавими для українського суспільства.
Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, студентів, а також на широке коло читачів. Статті висловлюють власні погляди авторів.
Зміст:
Вступне слово
Близький Схід та Центральна Азія
Габер Є. В. «Арабська весна» на Близькому Сході: вибір моделі суспільної трансформації
Мавріна О. С. Трансформаційні процеси політичної системи Туреччини на сучасному етапі
Надирова Г. Е. Социальные модели самореализации женщин в современном Казахстане
Далекий Схід
Кіктенко В. О. Трансформація моделі науково-технічного розвитку КНР
Коваль О. А. Далай-лама і трансформація тибетського суспільно-політичного ладу
Отрощенко І. В. Образ Чингізхана у сучасній Монголії
Отрощенко І. В. «Третій сусід» Монголії
Таран М. А. Регіональні виміри та глобальна проекція «м’якої сили»: зовнішня політика Китаю на початку XXI ст.
Яценко Б. П. Трансформація фінансово-банківської системи Японії на початку XXI ст.
Яценко Б. П. Будова господарства Японії як постіндустріальної країни
Південно-Східна та Південна Азія
Борділовська О. А. Виклики глобалізації і трансформація суспільства: індійський досвід
Мусійчук В. А. Сінгапур: становлення національної ідентичності