• формат pdf
  • размер 1,40 МБ
  • добавлен 26 июня 2015 г.
Медведєв І.А. Державне управління розвитком університету: теоретично-прикладний аспект
монографія. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. – 220 с.
Запропоновано теоретико-методологічне обґрунтування латентних смислів
європейської ідеї університету в контексті державного управління розвитком сучасної університетської освіти та розбудови незалежної, правової, демократичної, соціальної держави. Визначено специфічні особливості формування інституціональних основ університету як об'єкта державного управління, його місце і роль у суспільстві та в соціальних трансформаціях. Розглянуто реальні можливості університету як генератора суспільних цінностей. Охарактеризовано процес генезису та розвитку ідеї та практики університету в Україні. Здійснено аналіз значення університету як інституції, здатної забезпечити реалізацію концепції "суспільства знань".
Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, магістрантів та слухачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, інститутів післядипломної освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, представників громадських організацій.
Теоретико-методологічні засади університету як соціального утворення в контексті державного управління
Соціально-філософські смисли ідеї класичного університету
Університет як феномен сучасного суспільства
Системологія ідеї університету з позиції державного управління
Особливості формування інституціональних основ університету
Університет як об’єкт державного управління
Сутність і місце університету як соціальної організації
Елітотворча функція університету
Університет як генеретор суспільних цінностей
Інвестиції в університетську освіту: державноуправлінські впливи
Проблеми комерціалізації університету та збереження традиційних цінностей суспільства
Університет як носій свободи, творчості та активності людини
Генезис і розвиток ідеї та практики університету в Україні
Європейський дух перших українських університетів
Проект Батуринського університету як приклад нереалізованих ідей
Збереження національних традицій університету у процесі зміни владних відносин
Реалізація принципів автономності та академічної свободи університету
Університет у сучасному суспільстві
Конвертація ідей університету в розвинених соціальних відносинах
Модернізація університету та еволюція державноуправлінської думки
Збереження національної сутності університету в умовах глобалізації
Шляхи подолання кризи ідеї та розвитку університету: напрями державноупралінських інновацій
Характер культурного середовища університету та державноуправлінські впливи
Людиноцентризм як принцип функціонування університету та проблеми його запровадження в Україні
Державний вплив на функціонування університету: світові тенденції та національні традиції