Междисциплинарные материалы
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 2,34 МБ
  • добавлен 28 апреля 2014 г.
Мельник Я.Я. та ін. Актуальні проблеми інновацій в наукових технологіях сьогодення. Ч. 1
/ Мельник Я.Я., Мигаль С.М., Смірнов О.О., Єасюков О.Ф., Романенко Ю.А., Нечипоренко В.В., Яковенко Т.В., Крючкова І.В., Познякова О.Л. , Сілявіна Ю.С., Гордієнко Н.М. - Кіровоград, КП «Поліграфія», 2014.– 353 с.
У колективній монографії вперше представлено науково обґрунтовану теоретично-практичну характеристику наукових досліджень в наступних галузях: права, економіки, педагогіки та соціології. В галузі юридичної науки розкрито становлення режиму процесуально-правової безпеки у доктрині цивільного процесуального права України, а також проведений ґрунтовний аналіз право на повстання в конституціях держав світу та української реалії. В економічному розділі монографії проводиться аналіз теоретичних та практичних основ мотивації на підприємствах малого і середнього бізнесу. В розділі педагогічної науки проводиться моніторинг якості вищої освіти, технологічні основи формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів, мотиваційні засади креативної підготовки фахівця з управлінської діяльності, теоретичні засади і програмно-технологічне забезпечення виховної системи санаторної школи інтернату, концептуальні засади та інноваційна практика педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру В розділі соціологічної науки наведено формування соціальних норм молоді з особливими потребами в умовах освітньо-реабілітаційного центру.