• формат pdf
  • размер 859,33 КБ
  • добавлен 12 апреля 2016 г.
Михненко А.М., Бакуменко В.Д., Кравченко С.О. Інновації в управлінні суспільним розвитком
Інновації в управлінні суспільним розвитком : навч. посіб. / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2009. – 116 с.
У навчальному посібнику запропоновано широке розуміння інновацій як нововведень у різноманітних галузях суспільної діяльності, що засновані на використанні новітніх досягнень науки і передового досвіду. Увагу зосереджено на управлінських інноваціях як специфічному різновиді інноваційних об’єктів з власною сферою застосування. Висвітлено теоретико-методологічні засади інновацій в управлінні суспільним розвитком, відповідні інноваційні підходи, моделі та методи. Розглянуто суспільні процеси, що спонукали до виникнення і поширення нових управлінських ідей та відповідних практик.