Биологические дисциплины
Академическая и специальная литература
Статья
 • формат pdf
 • размер 3.6 МБ
 • добавлен 08 февраля 2012 г.
Молодь і поступ біології: Збірник тез IV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (7-10 квітня 2008 року, м. Львів)
Львів, 2008. – 420 с. Збірник тез конференції містить результати наукової роботи студентів і аспірантів України та зарубіжжя. Збірник розрахований на наукових працівників, аспірантів, студентів, що працюють у галузі біології та біомедицини.
За достовірність викладених наукових даних та текст відповідальність несуть автори.
Похожие разделы
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. Биология
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ВНО / ЗНО
 3. ЗНО по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ЕГЭ
 3. ЕГЭ по биологии
 1. Абитуриентам и школьникам
 2. ОГЭ / ГИА / ДПА
 3. ОГЭ / ГИА / ДПА по биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Физическая (биологическая) антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Междисциплинарные материалы
 3. Бионика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Методики преподавания
 4. Методика преподавания биологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Латинский язык
 4. Для биологических специальностей
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на английском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Биология
 1. Стандарты
 2. Межгосударственные стандарты (МС)
 3. МС (ГОСТ) Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Биологические дисциплины
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Для средней школы
 3. Биология
Смотрите также

Деркач М.П. Основи біофізики

 • формат pdf
 • размер 27.21 МБ
 • добавлен 15 августа 2011 г.
Львів: Вид-во Львівського університету, 1967. - 278 с. У посібнику висвітлюються принципи і методи, необхідні для розуміння біофізичних механізмів функціонування живих систем: біологічна термодинаміка і механізми переносу енергії в біологічних системах, механізми проникання речовин через клітинні мембрани, біоелектричні явища, основи регулювання і обміну інформацією в живих об’єктах, дія іонізуючої та ультрафіолетової радіації на організм, метод...

Костылев В.А., Наркевич Б.Я. Медицинская физика

 • формат pdf
 • размер 17.38 МБ
 • добавлен 17 июля 2011 г.
М.: Медицина, 2008. - 464с. Настоящее учебное пособие содержит материал, накопленный, проанализированный и систематизированный авторами за 40-летний период их научной, практической и педагогической деятельности в области медицинской физики. Он аккумулирует научный и практический опыт работы ведущих онкорадиологических учреждений России.

Лекция - УЗИ

Статья
 • формат doc
 • размер 2.48 МБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
БелМАПО. - Минск, 2008. - 365 c. В сборнике представлены лекции на темы: Физические основы ультразвука. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов эндокринной системы, молочной железы, предстательной железы и органов мошонки. Диагностические манипуляции под контролем ультразвука. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта, селезенки. Ультразвуковая диагностика в нефро...

Санагурський Д.І. Об’єкти біофізики: монографія

 • формат pdf
 • размер 13.11 МБ
 • добавлен 12 июля 2011 г.
Санагурський Д. І. Об’єкти біофізики: монографія. — Львів, 2008. — 522 с. У монографії висвітлено частину проблем, які охоплюють наукові інтереси автора. Зокрема, проблеми, що стосуються питання генерування потенціалів спокою та дії прісноводної гідри, впливу на ці явища йонів важких металів. Досліджено також проблеми генерування потенціалу спокою на зародкових об’єктах (зародках в’юна), роботу деяких мембранних транспортних систем, а також проа...

Тіманюк В.О., Животова О.М. Біофізика

 • формат pdf
 • размер 3.83 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Навч. посібн. для студ. фармац. вищ. навч. закладів. - Х.: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2001. - 204с. Посібник складено відповідно до програми курсу біофізики для студентів фармацевтичних та медичних вузів. Включено теоретичний матеріал, приклади розвязання типових задач, питання тестового контролю всіх розділах курсу, список літератури. Рекомендовано студентам для самостійної підготовки за крсом "Біофізика"

Трухан Э.М. Введение в биофизику

 • формат pdf
 • размер 3.17 МБ
 • добавлен 25 сентября 2009 г.
Уч. пос. М.: МФТИ, 2008 г. - 242 с. Что такое биофизика. Живой организм как физическая система. Термодинамика живого объекта. Формализм химической термодинамики. Элементы линейной неравновесной термодинамики. Стационарное состояние неравновесной системы. Основы биоэнергетики. Природные источники свободной энергии. АТФ и макроэргическая фосфатная связь. Источники энергии для образования АТФ в клетке. Окислительно-восстановительный потенциал. Меха...

Hong Y., Bartlett R. Routledge Handbook of Biomechanics and Human Movement Science

 • формат pdf
 • размер 9.7 МБ
 • добавлен 24 августа 2011 г.
Routledge, Oxon, 2008, 606 pages "The Routledge Handbook of Biomechanics and Human Movement Science" is a landmark work of reference. It offers a comprehensive and in-depth survey of current theory, research and practice in sports, exercise and clinical biomechanics, in both established and emerging contexts.Including contributions from many of the world's leading biomechanists, the book is arranged into eight thematic sections: Modelling and com...

Smith C.U.M. Biology of sensory systems

 • формат pdf
 • размер 24.02 МБ
 • добавлен 26 декабря 2011 г.
2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd, 2008. – 515 pages. This book arises from the experience of teaching undergraduate classes in the biology of sensory systems over many years. It differs from the many other excellent texts in the subject in that, in addition to the neurobiology, it emphasizes evolution, molecular biology and the wider philosophical implications of the subject. Humans are not the only beings with sensory systems on the surfac...

Zewail A. (Ed.). Physical Biology: From Atoms to Medicine

 • формат pdf
 • размер 107.31 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Imperial College Press, 2008. - 582 p. - Edited by Nobel Laureate, Ahmed Zewail, this pioneering book on physical biology includes contributions from four Nobel laureates and other eminent scientists. This book brings about the confluence of various concepts and tools to address significant problems of our time in physical biology and adjacent disciplines. The volume is structured to provide a broad perspective on current state-of-the-art methods...

Ємчик Л. Медична біофізика

 • формат djvu
 • размер 3.01 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Курс лекцій є спробою інтеграції медичних і біологічних знань на основі курсу фізики у вищій медичній школі. Представлено 15 лекцій, контрольні питання та типові задачі з розв'язками, лабораторні роботи, таблиці фізичних величин. Для студентів і викладачів медичних університетів, інститутів, коледжів.