Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 7,62 МБ
 • добавлен 25 апреля 2013 г.
Морозов В.В., Плоткін С.Я., Поляков М.Г. та ін. Моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем
Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - 328 с. І5ВМ 978-966-8249-83-9.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів аграрних навчальних закладів, які займаються проектуванням і впровадженням ГІС - технологій для сільського господарства.
Вступ.
Теоретико-методологічні основи моделювання і прогнозування для проектів геоінформаційних систем.
Програмне і апаратне забезпечення моделювання для геоінформаційних систем.
Системи управління базами даних.
Програмне забезпечення "Digitals" для створення цифрових карт і планів.
Практичне застосування "Digitals" у землевпорядкуванні та управлінні водними і земельними ресурсами.
Моделювання для проектів ГІС в меліорації і водному господарстві.
Моделювання і прогнозування ґрунтово-гідрогеологічних і меліоративних процесів.
Моделювання для проектів водопостачання.
3адачі оптимізації сільськогосподарського виробництва.
Побудова та адаптація інформаційних систем в агросфері із застосуванням ПС-технологій.
Заключення.
Глосарій.
Список використаних джерел.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика