Дисертация
  • формат pdf
  • размер 4,15 МБ
  • добавлен 18 октября 2016 г.
Мусєєв М.С. Управління органами місцевого самоврядування інфраструктурним розвитком міст обласного значення
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.04 – місцеве самоврядування. – Класичний приватний університет, Запоріжжя, 2015.
У дисертації розглянуто теоретичні засади та практичні аспекти вдосконалення управління міською інфраструктурою.
Доведено, що управління інфраструктурним розвитком міст обласного значення необхідно розглядати як постійний процес, що ґрунтується на врахуванні управлінського потенціалу й реальних впливів усієї сукупності суб’єктів управління на рівень та якість інфраструктурної забезпеченості розвитку міста; програмно-цільовому підході, який передбачає, що інфраструктурні проекти є частиною стратегії інфраструктурного розвитку вищого рівня; публічно-приватному партнерстві.
Визначено, що основними напрямами вдосконалення управління органами місцевого самоврядування інфраструктурним розвитком міста
обласного значення в Україні мають бути: реструктуризація відповідної системи управління, розвиток публічно-приватного партнерства та
впровадження програмно-цільового підходу в управлінні в цій сфері.
Запропоновано технологію переходу до програмно-цільового управління, що передбачає реалізацію низки етапів, об’єднаних у декілька блоків: підготовчий, методологічний, функціональний.