Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,98 МБ
  • добавлен 16 февраля 2012 г.
Ніколаєнко Л.Г. Соціальна структура знання
Київ.: ДАКККіМ, 2004. — 251 с.
В даній роботі аналізуються проблеми соціології знання, як напрямку досліджень у соціології культури. Традиційно знання структурувалося за напрямками наукових досліджень. Сучасна соціологія знання дійшла висновку, що існує інша, соціальна структура знання, де вони поділяються на відкриті і закриті, релевантні і нерелевантні тощо. Соціальним наслідком такого поділу є те, що суспільство структурується не тільки за ознакою міри освіченості (на освічених і неосвічених – невігласів), а за ознакою міри посвяченості в закриті знання (на посвячених і непосвячених – профанів). Така структура вже є латентною.