Статья
  • формат pdf
  • размер 66,96 МБ
  • добавлен 31 октября 2014 г.
Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України
Збірник наукових праць. Матеріали Круглого столу. 25 травня 2006 р., м. Київ. — Х.: Ксилон, 2007. — 212 с..
До збірки увійшли наукові праці, присвячені аналізу практики застосуван­ня нового Сімейного кодексу України, які були обговорені в рамках роботи Круглого столу (Київ, 25 травня 2006 р.). Основна увага приділена пошуку шляхів вдосконалення правового регулювання особистих та майнових відно­син в сім'ї,всебічному захисту прав та інтересів дітей та влаштуванню дітей, позбавлених батьківського піклування. Результатом роботи Круглого столу стали схвалені його учасниками рекомендації щодо вдосконалення чинного сімейного законодавства.
Видання розраховано на науковців, практиків, yсіx, кого хвилюють про­блеми регулювання сімейних відносин в Україні.
Зміст:.
Загальні проблеми сімейного права.
Шевченко Я.М. Сім'я і сімейні правовідносини в Сімейному кодексі України.
Карпачова Н.І. Удосконалення Законодавства України щодо захисту прав дитини відповідно до міжнародно-правових стандартів.
Шинон С.І. Диспозитивне регулювання у сімейному праві.
Стефанчук Р.О. Шляхи вдосконалення системи особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері сімейних відносин.
Ромовська З.В. Моральність сімейного кодексу України.
Миронова Г.А. Зміст поняття «моральні засади" у Сімейному кодексі України.
Оніщенко Н.М, Матвієнко О.В. Теоретико-методичні засади реалізації принципу гендерної рівності в Україні.
Шлюб, особисті немайнові та майнові правовідносини подружжя.
Жилінкова І.В. Майнові правовідносини подружжя: проблеми застосування норм нового СК України.
Кучеренко І.М. Право спільної сумісної власності подружжя на майно, що використовується в підприємницькій діяльності.
Солтис Н.Б. Право приватної власності подружжя на житло за Сімейним кодексом.
Базова Т.П. Житлові права подружжя за Сімейним кодексом України.
Лозова Г.О. Окремі аспекти визначення у шлюбному договорі правового режиму майна подружжя.
Липець Л.В. Нетрадиційне майно, як об'єкт спільної власності подружжя.
Махінчук В.М. Конкубінат за Сімейним кодексом України: проблеми правореалізації.
Особисті немайнові та майнові правовідносини батьків та дітей.
Севрюкова І.Ф. Деякі проблеми виокремлення особистих немайнових та майнових прав дитини в сімейному законодавстві України.
Бірюков І.А. Співвідношення природних прав з цивільною правоздатністю і суб'єктивними правами батьків та дітей.
Красицька Л.В. Особливості розгляду судами справ про визначення батьківства.
Москалюк В.Ю. Право на материнство (батьківство) за Сімейним кодексом України.
Явор О.А. До питання визначення місця проживання дитини, батьки якої проживають окремо.
Стефанчук М.О. Окремі проблеми правового регулювання виховання дитини батьками.
Шаповал Л.І. Представництво малолітніх, неповнолітніх осіб та фізичних осіб, визнаних недієздатними.
Демиденко К.Є. Особисті немайнові права дитини - від зачаття до повноліття в рамках застосування нового Сімейного кодексу України.
Романовська Л.А. Проблеми правового регулювання управління майном дитини.
Опіка та піклування над дітьми.
Д’ячкова Н.А. Юридична сутність опіки як правового інституту.
Санжаровська Т.В. Законодавство npo встановлення опіки і піклування потребує удосконалення.
Морозова С.Є. Роль органів опіки та піклування в охороні особистих немайнових і майнових прав та інтересів неповнолітніх.
Відповідальність за порушення прав учасників сімейних відносин.
Логвінова М.В. Поняття сімейно-правової відповідальності.
Канзафарова І.С. Відповідальність як засіб правового впливу на поведінку учасників сімейних відносин.
Сімейне законодавство та інші галузі законодавства.
Галянтич М.К. Проблеми визначення поняття член сім'ї за цивільним, сімейним та житловим законодавством України.
Козловська Л.В. Єдність засад правового регулювання в сімейному та спадковому праві.
Рекомендації.
Круглого столу «Наукові засади та практика застосування нового Сімейного кодексу України».
Похожие разделы