• формат pdf
 • размер 3.95 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології. Довідкове видання
Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка: Довідкове видання / Е.Т.
Палієнко, Г.І. Рудько, Ю.А. Сілецький, В.В. Стецюк, Т.І. Ткаченко. За ред. В.В.
Стецюка. – К : Сталь, 2009. — 76 с.

У довідковому виданні висвітлено історію формування і розвитку нау-
кової школи важливих сучасних науково-прикладних напрямків географічної
науки – інженерної та екологічної геоморфології. Перелічено найважливіші
праці наукової школи інженерної та екологічної геоморфології, зокрема, ди-
сертації, монографії, навчальні посібники та найважливіші наукові статті.
Похожие разделы
Смотрите также

Байсарович І.М., Коржнев М.М., Шестопалов В.М. Базові поняття екологічної геології

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 25 февраля 2011 г.
Київ: Видавництво географічної літератури „Обрії, 2008. –124 с. У навчальному посібникові, який розраховано на геологічні факультети вищих навчальних закладів, узагальнено досвід російських, українських і інших вчених-дослідників у вивченні екологічних проблем геологічного середовища та надені основні поняття екологічної геології.

Гожик А.П. Байсарович І.М. Екологічна оцінка проектів видобутку корисних копалин

 • формат doc
 • размер 686 КБ
 • добавлен 07 марта 2011 г.
Навчальний посібник. К.: КНТ, 2010. 45 с. В посібнику надається коротка характеристика основних чинників що визначають екологічний стан природно-промислових комплексів, а також наводяться базові принципи оцінки впливу господарської діяльності на стан довкілля. Розглядаються наступні теми: Екологічна політика Механізми державного регулювання і контролю у сфері екологічної безпеки в Україні Нормативно-правова база і роль екологічної експертизи т...

Коржнев М.М. Екологічна геологія

 • формат pdf
 • размер 2.56 МБ
 • добавлен 08 марта 2011 г.
Підручник. – Київ: Київський університет, 2005. – 57 с. У підручникові, який розраховано на геологічні факультети вищих навчальних закладів, узагальнено досвід російських, українських і інших вчених-дослідників у вивченні екологічних проблем геологічного середовища та викладені теоретичні основи екологічної геології.