• формат pdf
  • размер 1,38 МБ
  • добавлен 21 ноября 2015 г.
Науменко Р.А., Гогіної Л.М. та ін. Державна служба в Україні: соціально-правовий та організаційний аспекти
Навч. посіб. / авт. кол. : Ю.П. Сурмін, Т.В. Мотренко, Р.А. Науменко та ін. ; за заг. ред. Р.А. Науменко, Л. М. Гогіної. - К. : НАДУ, 2011. - 204 с. ISBN 978-966-619-301-1..
У навчальному посібнику здійснено аналіз стану та актуальних проблем державної служби України, їх розгляд у взаємозв'язку з комплексним баченням значимостідержавної служби як суспільного інституту в забезпеченні життєдіяльності країни та потреб її модернізації в сучасних умовах соціально-економічного і політичного розвитку.
Навчальний посібник підготовлено в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України "Державне управління та місцеве самоврядування" (НДР "Державна служба в Україні: актуальні проблеми та шляхи модернізації" (ДР №01009U003009)).
Зміст:
Вступ.
Загально-теоретичні основи державної служби
.
Державна служба як соціальний інститут.
Державна служба як правовий інститут.
Державна служба як професійний інститут.
Кадри державної служби.
Актуальні питання проходження державної служби в Україні
.
Сутність проходження державної служби.
Умови вступу на державну службу.
Прийняття на державну службу: види та їх особливості.
Конкурс на заміщення вакантної посади.
Стажування. Випробувальний термін при заміщенні посади.
Державно-службові відносини.
Порядок присвоєння рангів.
Кадровий резерв державної служби.
Щорічна оцінка та атестація державних службовців.
Припинення державно-службових відносин.
Державна політика у сфері державної служби.
Сутність поняття кадрової політики.
Об'єкт і суб'єкти кадрової політики у сфері державної служби.
Реалізація сучасної кадрової політики як передумова результативності адміністративної реформи.
Трудові відносини в державній службі: міжнародний досвід.
Поняття і категорії державних службовців у законодавстві зарубіжних країн.
Трудові права і обов'язки державних службовців.
Список використаних джерел.
Список рекомендованих джерел.
Короткий термінологічний словник
.