• формат pdf
  • размер 209,78 КБ
  • добавлен 13 апреля 2016 г.
Nelezek R., Calalaw R., Gravina R. Ləbara zəbor aya awan (Mbuko)
Merí: Comité de traduction mbuko, 2000. — 29 p.
Нелезек Р., Чалалау Р., Гравина Р. Собрание сказок на языке мбуко с французским переводом.
Alah sə ləbara ahay:
A bubok wan.
Ləbara sə uwar ta wan a kutov.
Ləbara ata na Jacques tə Malike.
Dowan a inde a zla a Marwa.
A zla mbaz sə dəna ahay.
'Am alay a nen cədew awan.
Məgutanak tinen tə juway.
Ara kərkayak.
Waway ata na rəje tə dərlinge.
Macav tə patew.
Migweh a zla u doh pə njəkar.
Məzənawa a ga pə Nihaw wa.
Bahay a inde tu do mətawak awan.
Ləpəre.
Dəvac sə bilarziyoz.
Do sə huwan ahay fedo.
'Am sa wan bahay.
Traduction française.