Общая, теоретическая и неорганическая химия
Химия и химическая промышленность
Реферат
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Неорганічні кислоти, луги і солі
Кислоти, їх класифікація
Асортимент, призначення, зберігання і перевезення кислот
Луги, їх класифікація, асортимент, призначення
Солі, їх класифікація, асортимент, призначення
Смотрите также

Альдегіди і карбонові кислоти

 • формат docx
 • размер 137.58 КБ
 • добавлен 06 июня 2010 г.
Национальный Авиационный Университет Преподователь - Никитко Л. М., стр. 8, Химия, 2008 г. 1. Альдегіди 2. Будова і фізичні властивості 3. Хімічні властивості 4. Реакції окиснення 5. Застосування альдегідів

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Виробництво нітратної кислоти окисленням аміаку

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Вступ. Контактне окиснення аміаку. Окиснення оксиду азоту (II). Переробка оксидів азоту на розведену азотну кислоту. Установки для виробництва розведеної азотної кислоти. Автоматизація процесів абсорбції. Економіка та техніка безпеки у виробництві азотної кислоти. Висновок. Використана література.

Дипломна робота - Хімічне окиснення аніліну за наявності глауконіту

degree
 • формат doc
 • размер 15.04 МБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Львівський національний університет імені Iвана Франка, Кафедра фізичної та колоїдної хімії - 84 ст. УДК 543 2010 рік Досліджено синтез поліаніліну за наявності природного мінералу глауконіту шляхом окиснення аніліну натрій пероксодисульфатом у 0,5 М водних розчинах сульфатної кислоти. З’ясовано, що синтезований продукт є композитним матеріалом до складу якого входить глауконіт і ПАн. Мікродисперсний глауконіт покритий оболонкою ПАн і впливає на...

Загальні відомості про елементи - неметали та їхні сполуки

Реферат
 • формат doc
 • размер 218.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру Поняття про алотропію. Озон Хімічні властивості кисню і сірки Оксиди Сульфуру Розв'язування задач на надлишок Сульфатна кислота Виробництво сульфатної кислоти Розв'язування задач на вихід продукту

Окиснення жирних кислот в тканинах тварин

Реферат
 • формат doc
 • размер 143 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Перетворення ліпідів у процесі травлення Окислення гліцерину Обмін кетонових тіл Бiосинтез лiпiдiв Синтез мевалонової кислоти Утворення активного ізопрену та його перетворення в сквален. Біосинтез стероїдних гормонів Біосинтез вищих жирних кислот Біосинтез тригліцеридів Біосинтез фосфогліцеридів Методичні рекомендації до лабораторних робіт

Отделение сжигания серного колчедана в производстве серной кислоты. На укр. языке

 • формат doc, cdw
 • размер 322.45 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
У роботі розглянуті фізико-хімічні та технологічні основи процесу спалення сірчаного колчедану у виробництві сірчаної кислоти, розглянута схема відділення спалення сірчаного колчедану, будова печі КШ та проведені розрахунки теплового та матеріального балансів процесу спалення колчедану. В архиве: ПЗ, технологічна схема, креслення основного апарату (печі КШ), специфікації до ТС та СК. Всі креслення та специфікації виконані в КОМПАС.

Порфірини: біосинтез та синтез in vitro (укр. яз.)

 • формат djvu, pdf, doc
 • размер 17.84 МБ
 • добавлен 09 марта 2010 г.
Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна, викл. Колосов М. О. , 21 стор. , 2010 р. , 4-й курс. Біоорганічна хімія. Літературний огляд: Загальні відомості. Поширення у природі. Біосинтез тетрапіролів. Біосинтез прекурсора – 5-амінолевулінової кислоти. Утворення пірольного циклу. Утворення порфіринової системи. Біосинтез гему та хлорофілів. Катаболізм гему. Утворення жовчних пігментів. Синтез порфіринових систем in vitro. Список вик...

Проект сульфатного отделения для улавливания аммиака из коксового газа производительностью 60000 м3/ч (на укр.яз)

Реферат
 • формат doc, docx
 • размер 722.21 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
Об'єкт дослідження -цех з виробництва сульфату амонію. Мета роботи - проект коксохімічного підприємства з випуску сульфату амонію на України, спеціальна частина - сатуратор для уловлювання аміаку з коксового газу та утворення солі сульфату амонію. У загальній частині проекту вибрано та обґрунтовано місце будівництва заводу, описано асортимент продукції та вимоги до неї, подано характеристику сировинних матеріалів, зроблено розрахунок матеріальног...

Якісний крапельний аналіз гліцеринової кислоти

Реферат
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Курсовой проект Зміст Огляд літератури по темі Реактиви, посуд, прилади необхідні для проведення аналізу Методика проведення аналізу Висновки курсова робота Авіаційного університету, спеціальності біотехнологія