Аналитическая химия
Химия и химическая промышленность
Реферат
 • формат doc
 • размер 106.5 КБ
 • добавлен 22 сентября 2011 г.
Якісний крапельний аналіз гліцеринової кислоти
Курсовой проект
Зміст
Огляд літератури по темі
Реактиви, посуд, прилади необхідні для проведення аналізу
Методика проведення аналізу
Висновки
курсова робота Авіаційного університету, спеціальності біотехнологія
Похожие разделы
Смотрите также

Відділення конверсії аміаку у виробництві неконцентрованої нітратної кислоти

Реферат
 • формат docx
 • размер 240.49 КБ
 • добавлен 11 июня 2011 г.
НАУ, 2011 р. Зміст: Аналіз існуючих методів виробництва нітратної кислоти Фізико – хімічні основи процесу окиснення аміаку Опис технологічної схеми виробництва розведеної нітратної кислоти Розрахунок відділення конверсії аміаку Розрахунок матеріального балансу контактного апарату Розрахунок теплового балансу відділення конверсії аміаку Визначення кількості каталізатора і розмірів конвертора аміаку Обґрунтування та вибір конвертора Оцінка екологіч...

Виробництво нітратної кислоти окисленням аміаку

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Вступ. Контактне окиснення аміаку. Окиснення оксиду азоту (II). Переробка оксидів азоту на розведену азотну кислоту. Установки для виробництва розведеної азотної кислоти. Автоматизація процесів абсорбції. Економіка та техніка безпеки у виробництві азотної кислоти. Висновок. Використана література.

Загальні відомості про елементи - неметали та їхні сполуки

Реферат
 • формат doc
 • размер 218.5 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Загальна характеристика Оксигену і Сульфуру Поняття про алотропію. Озон Хімічні властивості кисню і сірки Оксиди Сульфуру Розв'язування задач на надлишок Сульфатна кислота Виробництво сульфатної кислоти Розв'язування задач на вихід продукту

Лазерний атомно-фотоіонізаційний спектральний аналіз

Реферат
 • формат doc
 • размер 83 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Схеми ступінчатої фотоіонізації Іонізація на переходах в континуум Іонізація через рідберговський стан Іонізація через автоіонізаційний стан Аналіз біологічних об’єктів

Неорганічні кислоти, луги і солі

Реферат
 • формат doc
 • размер 59 КБ
 • добавлен 15 декабря 2010 г.
Кислоти, їх класифікація Асортимент, призначення, зберігання і перевезення кислот Луги, їх класифікація, асортимент, призначення Солі, їх класифікація, асортимент, призначення

Окиснення жирних кислот в тканинах тварин

Реферат
 • формат doc
 • размер 143 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Перетворення ліпідів у процесі травлення Окислення гліцерину Обмін кетонових тіл Бiосинтез лiпiдiв Синтез мевалонової кислоти Утворення активного ізопрену та його перетворення в сквален. Біосинтез стероїдних гормонів Біосинтез вищих жирних кислот Біосинтез тригліцеридів Біосинтез фосфогліцеридів Методичні рекомендації до лабораторних робіт

Отделение сжигания серного колчедана в производстве серной кислоты. На укр. языке

 • формат doc, cdw
 • размер 322.45 КБ
 • добавлен 01 апреля 2010 г.
У роботі розглянуті фізико-хімічні та технологічні основи процесу спалення сірчаного колчедану у виробництві сірчаної кислоти, розглянута схема відділення спалення сірчаного колчедану, будова печі КШ та проведені розрахунки теплового та матеріального балансів процесу спалення колчедану. В архиве: ПЗ, технологічна схема, креслення основного апарату (печі КШ), специфікації до ТС та СК. Всі креслення та специфікації виконані в КОМПАС.

Порфірини: біосинтез та синтез in vitro (укр. яз.)

 • формат djvu, pdf, doc
 • размер 17.84 МБ
 • добавлен 09 марта 2010 г.
Харківський Національний університет ім. В. Н. Каразіна, викл. Колосов М. О. , 21 стор. , 2010 р. , 4-й курс. Біоорганічна хімія. Літературний огляд: Загальні відомості. Поширення у природі. Біосинтез тетрапіролів. Біосинтез прекурсора – 5-амінолевулінової кислоти. Утворення пірольного циклу. Утворення порфіринової системи. Біосинтез гему та хлорофілів. Катаболізм гему. Утворення жовчних пігментів. Синтез порфіринових систем in vitro. Список вик...

Рентгеновские методы исследования

Реферат
 • формат doc
 • размер 22.91 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Рентгеноабсорбційний аналіз Ультрафіолетова фотоелектронна спектроскопія Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія Фізичні принципи методу рентгенівської фотоелектронної спектроскопії Експерементальна техніка Якісний та кількісний аналіз складу поверхні Основні сфери застосування рентгеноелектронних спектрів Елементний склад Хімічний зсув Структура молекул Ступінь окислення Поверхня твердого тіла Аналітичне застосування фотоелектронно...

Якісний та кількісний аналіз речовин у навколишньому середовищі - гексан у стічній воді

Реферат
 • формат doc
 • размер 722.5 КБ
 • добавлен 29 сентября 2010 г.
Вступление Физико-химические методы анализа потенциометрия и потенциометрическое титрование Кондуктометрические методы анализа Полярографическии метод анализа и амперометрическое титрование Кулонометрия и кулонометрическое титрование Спектральные (оптические) методы анализа Хроматографические методы анализа Общая характеристика вещества (Гексан) Методики качественного и количественного анализа Вывод Вопросы Задачи Список литературы