• формат pdf
  • размер 4,63 МБ
  • добавлен 21 июня 2014 г.
Новікова О.Ф. (ред.) Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти
Моногр. / О.Ф. Новікова, О.І. Амоша, В.П. Антонюк та ін.; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2012. – 534 с.
У монографії визначено засади забезпечення сталого розвитку України та її промислових регіонів у контексті соціального та людського розвитку. Розроблено систему оцінки ризиків ресурсного забезпечення сталого розвитку. Розкрито вплив соціального капіталу на формування сталого розвитку. Визначено взяємозв’язок і взаємозалежність людського та сталого розвитку. Наведено теоретичну модель взаємозв’язку людського розвитку, нагромадження людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності промислового регіону. Розкрито механізми активізації участі населення у забезпеченні сталого розвитку промислового регіону.
Для фахівців державних та регіональних органів управління, науковців, освітян, промисловців, викладачів, аспірантів, студентів.