• формат pdf
  • размер 3,61 МБ
  • добавлен 27 января 2016 г.
Одінцова Г.С., Дзюндзюк В.Б., Мельтюхова Н.М., Миронова Н.С., Нікітін В.В. Теорія та історія державного управління
Навчальний посібник. — Київ: Професіонал, 2008. — 282 с.
У посібнику подано навчальний матеріал, який висвітлює сучасне трактування понятійного апарату теорії управління, еволюційний розвиток світової управлінської думки, історичні етапи практичного досвіду побудови управління в Україні та відповідає тематичному плану дисципліни «Теорія та історія державного управління» програми підготовки слухачів на присвоєння кваліфікаційного рівня «Магістр державного управління».
Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу державної служби і посадових осіб місцевого самоврядування.
Теоретичні засади державного управління.
Історичні етапи еволюції державного управління в Україні.
Розвиток світової управлінської думки.