Дисертация
  • формат doc
  • размер 783,93 КБ
  • добавлен 05 марта 2015 г.
Окіс О.Я. Професійний розвиток державних службовців центральних органів виконавчої влади як фактор стабілізації державної служби України
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. — Київ, 2009. — 237 с.
Спеціальність 25.00.03 – державна служба
Вступ
Теоретико-методологічні засади професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Теоретико-методологічні напрацювання сучасної науки з досліджуваних питань
Стабільність як умова оптимального функціонування державної служби центральних органів виконавчої влади України
Висновки до першого розділу
Організація професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Нормативно-правове забезпечення і принципи професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Стан та специфіка професіоналізму державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Професійна культура державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Система освіти державних службовців центральних органів виконавчої влади в контексті реформування державної служби України
Тренінгова підготовка – важлива складова системи освіти державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Становлення державного управління як академічної дисципліни: досвід країн Центральної і Східної Європи
Висновки до другого розділу
Сучасні форми професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Кар'єра – сучасна форма професійного розвитку державних службовців центральних органів виконавчої влади України
Соціально-психологічний тренінг державних службовців центральних органів виконавчої влади України – прогресивна форма професійного розвитку
Висновки до третього розділу
Висновки
Додатки
Список використаних джерел