Реферат
 • формат rtf, html
 • размер 19.66 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту
Реферат.
Поняття і трактування прав і свобод людини.
Класифікація прав і свобод.
Обов’язки.
Методи й механізми захисту прав і свобод людини.
Література.
Смотрите также

Грабовська О., Костишин Н., Ясеновська М.(ред.) Дотримання права на освіту у Львівській області: рапорт з моніторингу

 • формат pdf
 • размер 2.87 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Львів: Астролябія, 2011. – 84 с. В рапорті представлено результати моніторингу дотримання права на освіту, який проводився у Львівській області протягом 2010-2011 років, а також рекомендації щодо змін, необхідних для забезпечення та захисту права на освіту на обласному та всеукраїнському рівні. Для працівників системи освіти, юристів, громадських активістів та усіх, хто цікавиться питаннями, пов’язаними із дотриманням прав людини в Україні. Змі...

Захаров Є.Ю. Яворський В.М. Права людини в Україні - 2005

 • формат pdf
 • размер 7.32 МБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Доповідь правозахисних організацій. - Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2006. – 320 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2005 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. У першій частині подається загальна оцінка державної політики в сфері прав людини в 2005 році. Кожен розділ другої частини книги містить пе...

Клименко О.М., Фурса С.Я., Коцюбова В.О. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини

 • формат pdf
 • размер 6.66 МБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Брошюра. Як звернутися до Європейського Суду з прав людини. К.: Видавець Фурса С. Я. 2007. - 88с. У даній брошурі розкривається питання звернення до Європейського Суду з прав людини для захисту прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, особливості правової допомоги адвоката при підготовці відповідних заяв та участі його у процесі Європейського Суду. У брошурі висвітлюються питання: захисту прав людин...

Колодій А. Права людини

 • формат doc
 • размер 199 КБ
 • добавлен 28 января 2012 г.
Київ: Ай Бі, 2004. – 25 с. (Отрывок из работы Основи демократії. Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков та ін. / За заг. ред. А.Колодій. – Київ: Ай Бі, 2004. – 684 с.; Визначення поняття «права людини» Еволюція поняття прав людини Класифікації прав людини Правовий статус людини права людини як інститут конституційного права Правова культура громадян у сфері прав людини Конституційні права і свобо...

Лекции - Права людини

Статья
 • формат doc
 • размер 76.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2010 г.
Форми права. Типи права. Право як спеціальне соціальне явище. Взаємозв’язок права і держави. Права людини: визначення, поділ. Права нації: визначення, поділ. Функції права.

Права людини в Загальній декларації прав людини 1948 р. та їх розвиток

Реферат
 • формат rtf, txt
 • размер 31.49 КБ
 • добавлен 20 февраля 2011 г.
Реферат. Загальну декларацію прав людини 1948 р. називають «видатним документом в історії людства», «Хартією вольностей для всього людства» [1]. Таких високих оцінок не отримував жодний міжнародний документ. Причину настільки безпрецедентного загального визнання варто шукати у змісті Загальної декларації, яка компактно і зрозуміло викладає сучасну концепцію прав людини

Права людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до різних соціальних груп та регіональна толерантність

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Права людини в Україні, рівень ксенофобії, ставлення до різних соціальних груп та регіональна толерантність. К. - 2011, 85 с. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) в рамках співробітництва з Інститутом прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії (ІПЛЕКС) провів у лютому 2011 року репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення України. Запитання, які вивчалися у перебігу дослідження, були присвячені проблемі дотриманн...

Презентація - Права та свободи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 642 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
В презентації розглянуто правовий статус особистості,конституційні права людини, права і свободи особистості, право на працю, на відпочинок та обов'язки грамадян.

Римаренко С.Ю. Права нації та права людини: між Сціллою та Харібдою

 • формат pdf
 • размер 503.66 КБ
 • добавлен 28 января 2011 г.
К.: Світогляд, 2005, – 78 с. (на укр. яз. ) У книзі розглядаються питання взаємозв’язку індивідуальних та колективних прав, прав нації та прав людини. Центральну увагу приділено стану та перспективам розвитку етнонаціональної політики в Україні, проблемам самоідентифікації та самовизначення. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, всіх, хто цікавиться питаннями етнополітики.

ЄСПЛ (вид.). Європейський Суд з Прав Людини у 50 запитаннях

 • формат pdf
 • размер 514.42 КБ
 • добавлен 24 ноября 2011 г.
Страсбург: ЄСПЛ, 2010. - 16 с. Матеріал дає відповіді на FAQ про діяльність Європейського Суду з Прав Людини, що згруповані у такі розділи: Європейська конвенція з прав людини Європейський суд з прав людини Розгляд заяв у ЄСПЛ Ухвали та рішення Суду Діяльність Суду Майбутнє Суду