Ахтирська Н., Філатов В., Фулей Т., Хембах Х. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стандарти застосування при здійсненні правосуддя

 • формат pdf
 • размер 762,08 КБ
 • добавлен 10 сентября 2015 г.
К.: Істина, 2011. — 200 с. Це видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи в рамках Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи "Прозорість та ефективність судової системи України". Погляди, висловлені у цьому виданні, належать авторам і не обов'язково відображають офіційну позицію Європейського Союзу та Ради Європи. Зміст ЄКПЛ як міжнародний інструмент захисту прав людини Історія питання Короткий...

Бабін Б.В., Ковбан А.В. Права людини та громадянське суспільство

 • формат pdf
 • размер 2,86 МБ
 • добавлен 02 апреля 2014 г.
Навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Б. В. Бабін, А. В. Ковбан. – Одеса : Фенікс, 2014. – 320 с. Цей навчальний посібник є новаційним виданням з прав людини та громадянського суспільства. У ньому висвітлено питання поняття, види, джерела прав людини, особливості їх сьогоднішнього становища та шляхи подальшого удосконалення законодавства. Особливу увагу приділено впливу громадянського суспільства на права людини у контексті його адаптаці...

Бандурка О.М., Левченко К.Б. (ред-ри) Моніторинг стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї. 2001-2011 роки

 • формат pdf
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 30 сентября 2016 г.
Х.: Видавництво «Права людини», 2011. — 240 с. У виданні представлені результати незалежного моніторингу стану виконання законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї за 2001–2011 роки. Наданий постатейний аналіз виконання закону «Про попередження насильства в сім’ї», представлені аналітичні матеріали, хронологія основних подій щодо імплементації положень закону, нормативно-правові акти, які прийняті на виконання та розвиток національног...

Бардацька О.В., Орлеан А.М. Забезпечення безпеки потерпілих та свідків у кримінальних справах, пов’язаних із торгівлею людьми

 • формат pdf
 • размер 397,58 КБ
 • добавлен 05 ноября 2015 г.
К.: Тютюкін, 2010. – 55 с. — ISBN 978-966-2467-00-2 Посібник підготовлено в рамках проекту «Протидія торгівлі людьми: зміцнення потенціалу правоохоронних органів у переслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, в Україні», що виконується Представництвом Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та Національною академією прокуратури України за фінансування Бюро спостереження т...

Белоусов Ю.П., Кориневич А.А. и др. Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных лишений свободы на Донбассе. Мониторинговый отчет

 • формат pdf
 • размер 2,78 МБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Коалиция общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на донбассе». Белоусов Ю.П., Кориневич а.а., Мартыненко а.а., Матвийчук а.в., Павличенко а.Н., роменский Я.в., швец С.П.; под редакцией авторов. Киев: ЦП Компринт, 2015 – 83 с. Издание является итогом мониторингового исследования, проведенного Коалицией общественных организаций и инициатив «Справедливость ради мира на Донбассе» в тесном сотрудничестве с Уполномоченным Верхов...

Бущенко А., Говорухіна М. та ін. Судові справи, що змінюють Україну

 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 26 октября 2014 г.
К., 2014.- 40 с. Видання здійснене в рамках проекту «Створення платформи стратегічного судового захисту в Україні», який Українська Гельсінська спілка з прав людини реалізує спільно з Центром інформації про права людини за підтримки Міністерства закордонних справ Данії та Програми розвитку ООН в Україні. Метою цієї публікації є поширення інформації про стратегічні судові справи як один з ефективних інструментів правозахисту. У виданні зібрано 20...

Верланов С.О. Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику України (загальнотеоретичне дослідження)

 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 17 января 2015 г.
Львів: Край, 2009. – 196 с. Монографія продовжує започатковане у 1997 році видання праць Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України (нині – Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого амоврядування цієї Академії). У ній досліджуються – в загальнотеоретичному аспекті – сутність європейських стандартів економічних і соціальних прав людини та юридичного меха...

Володимир Яворський (Ред.). Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод

 • формат pdf
 • размер 795,71 КБ
 • добавлен 14 августа 2015 г.
/ Українська Гельсінська спілка з прав людини, МГО Центр правових та політичних досліджень «СІМ». Худож.-оформлювач Б.Захаров. — Харків: Фоліо, 2005 — 92 стор. У книжці розміщений аналіз релігійної свободи, здійснений за результатом моніторингу правозахисних організацій у 2004 році, та аналіз основних міжнародних стандартів із забезпечення свободи совісті, релігії та віросповідання. Зміст Свобода совісті, релігії та віросповідання в Україні (ситу...

Грабовська О., Костишин Н., Ясеновська М.(ред.) Дотримання права на освіту у Львівській області: рапорт з моніторингу

 • формат pdf
 • размер 2.87 МБ
 • добавлен 13 ноября 2011 г.
Львів: Астролябія, 2011. – 84 с. В рапорті представлено результати моніторингу дотримання права на освіту, який проводився у Львівській області протягом 2010-2011 років, а також рекомендації щодо змін, необхідних для забезпечення та захисту права на освіту на обласному та всеукраїнському рівні. Для працівників системи освіти, юристів, громадських активістів та усіх, хто цікавиться питаннями, пов’язаними із дотриманням прав людини в Україні. Змі...

Гудима Д.А. Права людини: антрополого-методологічні засади дослідження

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 11 ноября 2014 г.
Редкол.: П.М. Рабінович (голов. ред.) та ін. - Серія І. Дослідження та реферати. - Вип. 20. - Львів: Край, 2009. - 292 с. Монографія продовжує започатковане 1997 року видання праць Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук України (нині – Львівської лабораторії прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування цієї Академії). Вона є одним з перших в Україні філософсько-правових досліджень евристичних...

Доброчин (вид.) Знай свої права

 • формат pdf
 • размер 534,14 КБ
 • добавлен 05 января 2013 г.
Чернігів: Доброчин, 2005. - 70 с. Право на життя, свободу та особисту недоторканість Право на недоторканість житла. Права при затриманні та обшуку Право вважатися невинуватим у вчиненні злочину. Право не давати пояснення щодо себе Право на захист від втручання в особисте та сімейне життя, на таємницю телефонних розмов та кореспонденції Право на правову допомогу та вільний вибір захисника Право на повагу до гідності Попередження насильства в...

Заєць С., Мартиновський Р. (упоряд.) Практичний посібник з аргументації у справах щодо дискримінації

 • формат pdf
 • размер 765,57 КБ
 • добавлен 14 ноября 2016 г.
Київ: Рада Європи, 2015. - 72 с. У цьому посібнику подана спроба перевести стандарти Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і напрацювання Європейського суду з прав людини на інструментальний рівень, придатний для використання у повсякденній діяльності вітчизняних правників. Автори не претендують на всеосяжність і навіть, навпаки, свідомо ухиляються від копіювання структури та стилю більшості робіт, присвячених практиці ЄСПЛ. Н...

Захаров Є. (ред.). Права людини в Україні - 2012. Доповідь правозахисних організацій

 • формат pdf
 • размер 4,04 МБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
/Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків: Права людини, 2013. — 560 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2012 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2012 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть зміни...

Захаров Є., Рапп І., Яворський В. (ред.). Права людини в Україні - 2007. Доповідь правозахисних організацій

 • формат pdf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
/Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків: Права людини, 2008. — 304 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2007 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2007 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть зміни...

Захаров Є., Яворський В. (ред.). Права людини в Україні - 2008. Доповідь правозахисних організацій

 • формат pdf
 • размер 3,10 МБ
 • добавлен 16 июля 2015 г.
/ Українська Гельсінська спілка з прав людини. – Харків: Права людини, 2009. – 288 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2008 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2008 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змін...

Захаров Є., Яворський В. (ред.). Права людини в Україні - 2008. Доповідь правозахисних організацій

 • формат pdf
 • размер 3,16 МБ
 • добавлен 20 августа 2015 г.
/ Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків: Права людини, 2009. – 304 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2008 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права в 2008 році. У доповіді також аналізується чинне законодавство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроекти, що можуть змін...

Захаров Є., Яворський В., Рапп І. (ред.). Права людини в Україні - 2004. Доповідь правозахисних організацій

 • формат pdf
 • размер 4,04 МБ
 • добавлен 06 августа 2015 г.
Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група. – Харків: Фоліо, 2005. – 312 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2004 р., досліджений різними право-захисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ містить перелік та аналіз порушень того чи іншого права у 2004 році. У доповіді також аналізується чинне законодав-ство, що сприяє порушенням прав і свобод, а також законопроек...

Захаров Є.В. ред. Права людини в Україні - 2013

 • формат pdf
 • размер 7,07 МБ
 • добавлен 07 июня 2014 г.
Доповіді правозахисних організацій. / За ред. Є. Ю. Захарова. / Українська Гельсінська спілка з прав людини. — Харків: Права людини, 2014. — 456 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2013 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. Кожен розділ книги містить аналіз порушень того чи іншого права в 2013 році. У доповіді також аналізується чин- не законодавство, що сприяє порушенн...

Захаров Є.Ю. Яворський В.М. Права людини в Україні - 2005

 • формат pdf
 • размер 7.32 МБ
 • добавлен 07 октября 2010 г.
Доповідь правозахисних організацій. - Українська Гельсінська спілка з прав людини, Харківська правозахисна група. – Харків: Права людини, 2006. – 320 с. У книзі розглядається стан з правами людини в Україні у 2005 р., досліджений різними правозахисними неурядовими організаціями та фахівцями у цій сфері. У першій частині подається загальна оцінка державної політики в сфері прав людини в 2005 році. Кожен розділ другої частини книги містить пе...

Захаров Е.Ю. (ред) Права людини у фокусі новітньої історії

 • формат pdf
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 24 сентября 2015 г.
Харків: Права людини, 2013. — 420 с. Увазі читача пропонується нове видання Харківської правозахисної групи про права людини та основоположні свободи, в якому їхній зміст подається через опис подій новітньої історії України та світової історії. Книга складається з трьох частин. Перша присвячена геноциду, злочинам проти людяності, військовим злочинам, а також опису відповідних подій за нацистського та комуністичного режимів на території України т...