Социологические дисциплины
Дисертация
  • формат doc
  • размер 2,01 МБ
  • добавлен 07 апреля 2015 г.
Пахолок О.О. Феномен здоров’я в соціокультурному вимірі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.01 – теорія та історія соціології. — Інститут соціології НАНУ. — Київ: 2014. — 197 с.
Вступ.
Феномен здоров’я в цивілізаційній перспективі: часовий, просторовий та аксіологічний аспекти аналізу
Соціальне конструювання здоров’я: понятійно-категоріальне підґрунтя аналізу.
Дискурс здоров’я: історично-цивілізаційна трансформація.
Крос-культурні відмінності дискурсів здоров’я.
Цінність здоров’я в історично-культурній перспективі.
Висновки до розділу.
Сучасний дискурс здоров’я: ціннісні орієнтації та життєві стилі (життєві практики)
Поняття стилю життя: логічна формалізація об’єкта дослідження.
Здоров’я як поведінковий регулятор: ідеологія здорового способу життя та стиль життя, орієнтований на здоров’я.
Структура чинників формування стилю життя, орієнтованого на здоров’я.
Висновки до розділу.
Цивілізаційні перспективи трансформації сучасного дискурсу здоров’я
Втілення цінності здоров’я в тілесних режимах.
Цінність здоров’я крізь призму соціального характеру.
Габітуальна інтеграція цінності здоров’я до структури життєвого світу: інституціоналізація нової раціональності.
Висновки до розділу.
Висновки.
Список використаних джерел.
Додаток А.
Похожие разделы