• формат pdf
  • размер 4,78 МБ
  • добавлен 31 июля 2015 г.
Палагнюк Ю.В. Державна євроінтеграційна політика України: теорія, методологія, механізми
монографія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 392 с.

У монографії досліджено механізми формування та реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції. Здійснено узагальнення та наведено нове вирішення наукової проблеми обґрунтування теоретичних і методологічних засад державної євроінтеграційної політики. Розроблено практичні рекомендації щодо оптимізації й удосконалення механізмів реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу.
Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління, права, політичних наук, міжнародних відносин та історії, науковців, викладачів, студентів.
Теоретичні засади державної євроінтеграційної політики
Еволюція науково-теоретичних засад державної євроінтеграційної політики в зарубіжній науці
Напрями сучасних вітчизняних досліджень у сфері державної політики інтеграції України до ЄС
Особливості формування і тенденції реалізації процесу розширення та поглиблення інтеграції Євросоюзу
Концептуально-методологічні засади дослідження державної євроінтеграційної політики
Понятійно-категоріальний апарат дослідження державної політики у сфері європейської інтеграції
Концептуально-методологічні засади та підходи до аналізу державної євроінтеграційної політики
Механізми формування та реалізації державної стратегії євроінтеграції держав Центральної та Східної Європи
Механізми формування державної євроінтеграційної політики України
Створення договірно-правових механізмів стратегії інтеграції України до ЄС
Інституційні механізми європейської інтеграції України на етапі її формування
Характеристика механізмів державної євроінтеграційної політики відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС
Механізми реалізації державної політики України у сфері європейської інтеграції
Розвиток механізмів реалізації євроінтеграційної політики України
Еволюція інституційного забезпечення європейської інтеграції України
Трансформація інструментів співробітництва України та ЄС
Напрями вдосконалення механізмів державної євроінтеграційної політики України
Оцінка реалізації євроінтеграційної стратегії України
Аналіз Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: політико-інституційні положення
Удосконалення механізмів реалізації державної євроінтеграційної політики України