Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 16,57 МБ
  • добавлен 03 марта 2012 г.
Панков О.А. Методичний посібник до курсу Соціологія особистості
Одеса: "Астропринт", 2004 - 40 с.
Плани семінарських, самостійних занять, вимоги до написання рефератів та контрольних робіт, екзаменаційні питання, тестові завдання.
Для студентів денної та заочної форм навчання відділення соціології Інституту соціальних наук.
Похожие разделы