Геология полезных ископаемых
Геологические науки и горное дело
  • формат pdf
  • размер 13,80 МБ
  • добавлен 15 марта 2013 г.
Панов Б.С., Кущ О.О., Панов Ю.Б. Корисні копалини. Підручник для ВУЗів (українською та російською мовою)
– Донецьк: ДонНТУ. 2008 -448с. ISBN: -
У підручнику викладаються основні теоретичні уявлення про умови формування і закономірності розташовування родовищ корисних копалин, а також принципи їхньої класифікації і промислово-економічної оцінки.
Дається характеристика промислово-генетичних типів рудних (металевих), нерудних і вугільних родовищ, їхньої економіки з типовими прикладами.
Спеціальні розділи відносяться викладу основних положень методик пошуків і розвідки твердих корисних копалин і їхньої промислово-економічної оцінки, а також питанням екології й охорони навколишнього середовища.
Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів геологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, наказ № 14/182-2821 від 09.12.2005 р.
В учебнике излагаются основные теоретические представления об условиях формирования и закономерности размещения месторождений полезных ископаемых, а также принципы их классификации и промышленно - экономической оценки.
Дается характеристика промышленно-генетических типов рудных (металлических), нерудных и угольных месторождений, их экономической оценки, а также их типичные примеры. Специальные разделы посвящены изложению основных положений методик поисков и разведки твердых полезных ископаемых и их промышленно - экономической оценки, а также вопросам экологии и охране окружающей среды. Утвержден Министерством образования и науки Украины как учебник для геологических специальностей высших учебных заведений, приказ № 14/182-2821 от 09.12.2005 г.