Статья
  • формат pdf
  • размер 292,85 КБ
  • добавлен 05 февраля 2014 г.
Пашко Л.А. Принципи управління людськими ресурсами як основа дієвості суб’єкт-об’єктної взаємодії
Стаття // Державне управління: теорія і практика. — 2010. — № 2
Стаття присвячена аналізу принципів управління людськими ресурсами державної служби. Обґрунтовано думку про те, що реалізація суб’єктом управління цих принципів сприятиме гармонізації міжособистісних відносин між керівником та підлеглим службовцем.
Ключові слова: людські ресурси сфери державного управління, суб’єкт управління, об’єкт управління, управлінська взаємодія.