Словарь
  • формат pdf
  • размер 18,19 МБ
  • добавлен 01 августа 2010 г.
Пашов П., Пашова М. Правописен речник на българския език
София: Хермес, 2000. – 471 с.
Настоящият "Правописен речник на бъларския език" отразява съвременните правописни норми. В уводната част са дадени основните правописни и пунктуационни правила, илюстрирани с показателни примери. В речника са включени подборно тези думи и техните норми, при които се явяват правописни колебания, дължащи се на:
несъответствия между правописната и правоговорната норма;
неясен морфемен строеж (предимно при чужди думи);
порядка употреба (архаизми, неологизми и др.);
приети отклонения от официалния правопис.
"Правописен речник на българския език" е предназначен за ученици, студенти и всички, които се интересуват от повишаването на езиковата си култура.
С този "Правописен речник на българския език" Издателска къща "Хермес" започва поредица от еднотомни речници, удобни за всекдневно използване, като необходими справочници в писмената и устната българска реч. Те са предназначени за ученици, студенти и всички, които се интересуват от богатството на българския език. Поредица се създава от изявени специалисти в различни области на науката за българския език, изтъкнати лексикографи и лексиколози от университетите и Българска академия на науките. Стремежът на авторите и издателството е поредицата от нови речници не само да отговаря на съвременните постижения на науката, но и да подпомага повишаването на езиковата култура.