Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
Патракеєв І.М. ГІС в управлінні територіями
Конспект лекцій. – Х.: ХНАМГ, 2011. - 115 с.
Зміст
Вступ
Територія міста і географічний фактор в управлінні містом
Типи і елементи планувальної структури міста
Типи і елементи планувальної структури
Функціональне зонування території
Розвиток планувальної структури міста
Місто як об'єкт системного дослідження
Місто як об'єкт автоматизації
Географічний чинник в управлінні територіями
ГІС як інтеграційне середовище
Підвищення ефективності територіального планування
Розробка генерального плану як рішення задачі динамічної оптимізації
Моделі оптимізації
Тематичне моделювання і ГІС-аналіз при розробці Генерального плану
Теоретичні основи застосування геоінформаційних технологій в управлінні територіями
Нечітка логіка як математична основа управління територіями
Основні визначення
Види області значень функції належності
Нечіткі оператори
Методи побудови функції належності. Огляд основних методів
Прямі методи для одного експерта
Непрямі методи для одного експерта
Прямі методи для групи експертів
Непрямі методи для групи експертів
Методи побудови терм-множин
Методи кластерного аналізу
Поняття кластер з математичної точки зору
Методи кластерного аналізу
Ієрархічні методи кластерного аналізу
Розрахунок мір схожості
Методи об'єднання або зв'язку для двох кластерів
Ієрархічний кластерний аналіз
Принципи прийняття рішень в умовах багатокритерійного вибору
Формальні і неформальні аспекти в процедурах прийняття рішень
Основні елементи процесу прийняття рішень
Принципи багатокритеріального вибору при відсутності невизначеності
Оптимальність по Парето
Використання геоінформаційних технологій в управлінні територіями
ГІС в системі територіального планування і управління територіями
Геоінформаційні технології в територіальному плануванні
Автоматизація розробки пакету документації територіального планування
Тривимірний міський геоінформаційний простір
Роль міського кадастру при управлінні міськими територіями
Міський кадастр як основа для створення інформаційно-управляючих територіальних систем
Поняття структуризації територій населених пунктів. Елементи структуризації і їх характеристика
Значення географічних інформаційних систем і цифрової топографічної основи при підготовці матеріалів кадастру
Використування ГІС в муніципальному управлінні
Огляд наукової літератури з ви користування ГІС в муніципальному управлінні
Сфери застосування муніципальних ГІС
ГІС як інструмент чергування топографічної основи
Муніципальна ГІС для мешканців міста
Містобудівна ГІС
Муніципальні ГІС
Підходи до проектування МГІС
Перелік скорочень
Список джерел
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика