• формат pdf
  • размер 5,15 МБ
  • добавлен 22 июня 2010 г.
Перебийніс В.І., Сорокін В.М. Традиційна та комп'ютерна лексикографія
Традиційна та комп’ютерна лексикографія. — Навч. посібник. —К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. — 218 с.
Зміст
Виникнення й розвиток лексикографії.
Розвиток традиційної лексикографії.
Етапи розвитку комп'ютерної лексикографії.
Теоретичні проблеми лексикографії.
Класифікація словників.
Лексикографічне забезпечення навчального процесу викладання іноземної мови.
Спеціальні системоорієнтовані словники.
Словники словотвірної та морфемної будови слова.
Семантичні словники.
Типологія комп'ютерних словників.
Перспективи розвитку комп'ютерної лексикографії.