Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
  • формат pdf
  • размер 123,82 КБ
  • добавлен 07 сентября 2012 г.
Перець В.І. Навчальна програма дисципліни Актуальні питання права інтелектуальної власності (Актуальні питання інтелектуальної власності) (для магістрів)
К.: МАУП, ДП Вид. Дім «Персонал, 2008 — 19 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, зміст дисципліни Актуальні питання права інтелектуальної власності (Актуальні питання інтелектуальної власності), питання для самоконтролю, а також список літератури.