Лингвистика
  • формат pdf
  • размер 133,83 МБ
  • добавлен 1 апреля 2015 г.
Передрій Г.Р. (ред.) Лінгвістичний аналіз
К.: Видавничий центр «Академія», 2005. — 256 с. — (Альма-матер). — ISBN 966-580-190-2.
У посібнику з'ясовано сутність лінгвістичного аналізу, його види і специфіку кожного з них. Теоретичні відомості, схеми і зразки мовного аналізу, завдання, що вміщені в практикумі, можна використовувати на практичних і лабораторних заняттях, на заняттях із методики викладання шкільного курсу української мови, під час індивідуальної роботи.
Для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів-словесників і всіх, хто прагне поглибити свої знання з української мови.
Сутність і види лінгвістичного аналізу.
Фонематичний аналіз.
Фонетичний аналіз.
Орфоепічний аналіз.
Графічний аналіз.
Орфографічний аналіз.
Лексикологічний аналіз.
Фразеологічний аналіз.
Морфемний аналіз.
Етимологічний аналіз.
Словотвірний аналіз.
Морфологічний аналіз.
Граматичний аналіз.
Синтаксичний аналіз.
Пунктуаційний аналіз.
Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.