• формат pdf
  • размер 1,54 МБ
  • добавлен 27 октября 2015 г.
Петренко Ю.О., Меньших О.Е. Нейродинамічні та психічні функції у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку: теорія і практика
монографія. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2014. – 172 с.
Пристосування до шкільного навчання супроводжується значним напруженням психофізіологічних та фізичних можливостей учнів. Для того, щоб допомогти подолати школярам навчальні навантаження без шкоди для здоров’я, а також правильно організовувати навчально-виховний процес у відповідності до індивідуальних психофізіологічних особливостей присвячено цю монографію.
Для викладачів вищих навчальних закладів, вчителів, аспірантів, науковців, студентів.
Сучасні уявлення про розвиток дітей молодшого шкільного віку
Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку
Особливості формування нейродинамічних та сенсомоторних функцій дітей молодшого шкільного віку
Становлення психічних функцій дітей молодшого шкільного віку
Методи досліджень психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
Організація та об’єкт дослідження
Дослідження нейродинамічних функцій дітей молодшого шкільного віку
Визначення функціональної рухливості нервових процесів
Дослідження сили нервових процесів
Методики визначення швидкості сенсомоторного реагування на розумові навантаження різного ступеня складності
Дослідження психічних функцій дітей молодшого шкільного віку
Методика дослідження короткочасної зорової пам’яті
Методика вивчення властивостей уваги
Визначення рівня фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Стан властивостей психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
Психофізіологічні функції у дітей 7 років
Психофізіологічні функції у дітей 8 років
Психофізіологічні функції у дітей 9 років
Психофізіологічні функції у дітей 10 років
Вікова динаміка властивостей психофізіологічних
функцій у дітей молодшого шкільного віку з різним
рівнем фізичного розвитку
Особливості фізичного розвитку дітей 7–10 років
Функціональна рухливість та сила нервових процесів у дітей 7–10 років
Сенсомоторна реактивність у дітей 7–10 років
Короткочасна зорова пам’ять у дітей 7–10 років
Функція уваги у дітей 7–10 років
Успішність навчання у дітей 7–10 років
Особливості становлення психофізіологічних функцій у дітей 7 – 10 років з різним рівнем фізичного розвитку