Социологические дисциплины
Шпаргалка
  • формат doc, image
  • размер 390,97 КБ
  • добавлен 24 января 2012 г.
Подготовленные вопросы по курсу Социология информатизации
Данные вопросы были подготовлены в рамках сдачи экзамена по курсу "Социология информатизации" в 2010 году (ВНУ им. В. Даля, Украина).
Список вопросов (сами вопросы - на украинском, ответы на вопросы - на русском).
Інформаційне суспільство. Поняття, ознаки.
Інформатизація суспільства. Поняття, прояви, сутність. Інформаційна історі я людства.
Роль здатності людства до зберігання інформації як чинник розвитку суспільства.
Основні етапи інформаційної історії людства.
Як вплинула поява комп’ютера на історичний шлях суспільства?
Економічні аспекти інформатизації (інформатизація й економіка).
Інформація як елемент економічних відносин. Інформація як ресурс. Загальна характеристика.
Інформатизація і наука. Зміст взаємного виливу.
Чи співпадають поняття наукового прогресу й соціального прогресу? Чи випливають вони одне з одного?
Чому з'явився термін "постінтеллектуальне суспільство? Що, на ваш погляд, це означає?
Інформатизація і праця (розподіл трудящих по секторах виробничої діяльності).
Інформатизація і супутні процеси (глобалізація, прискорення, спеціалізація).
Поняття глобалізації. Роль глобалізації як історичного чинника. Вплив на соціум.
Поняття сталого розвитку. Причини появи, зміст, перспективи.
Інформатизація і сподівання людства (демократизація, сталий розвиток).
Інформатизація і освіта. Як впливає інформатизація на зміст та процес освіти?
Інформатизація і людина. Проблеми екології інформаційного простору.
Поняття інформаційної війни.
Засоби ведення інформаційної війни.
Що таке консцієнтальна зброя? Чи можете навести приклади її використання?
Небезпеки інформаційного суспільства.
Інформаційна культура. Як ви її розумієте?
Порівняння понять інформаційної культури й інформаційної грамотності.
Яка різниця існує, на ваш погляд, між поняттями „інформаційна цивілізація й „інформаційна культура?
Інформатизація, соціологія, соціальний моніторинг, соціальне прогнозування.
Чим можна обґрунтувати доцільність соціального моніторингу?
Поняття антропологічної катастрофи. Чи дійсно вона нам загрожує?
Похожие разделы