Социальная работа
 • формат doc
 • размер 247.88 КБ
 • добавлен 27 января 2010 г.
Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник
Посібник присвячено порівняльному дослідженню моделей професійної підготовки фахівців для соціальної сфери. Розглядаються особливості американської моделі соціальної освіти, зміст і технології підготовки відповідних фахівців у західноєвропейських країнах, аналізуються особливості становлення і розвитку соціальної освіти у постсоціалістичних країнах. Для викладачів вищих і середніх спеціальних навчальних, наукових працівників, аспірантів, студентів університетів та педагогічних інститутів спеціальності Соціальна робота, Соціальна педагогіка. 2002. — 222 с.
Смотрите также

Андрущенко В.П., Астахова В.І., Бех В.П. Соціальна робота: навчальний посібник. Книга 2

 • формат doc
 • размер 3.09 МБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Соціальна робота: навчальний посібник – К.: ДЦССМ, 2001 – 436 с. //Соціальна робота. Книга 2. Навчальний посібник побудований за класичною логікою написання подібних видань: від з’ясування предмету, завдання та структури курсу соціальної роботи, розкриття генези соціа-льної роботи у вітчизняній теорії та практиці, пояснення природи, сутності, форм, методів та напрямів соціальної роботи як системи, а також місця соціальної роботи в здійсненні гума...

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника. Призначений для навчальних закла...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат pdf
 • размер 2.71 МБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів I-ІV рівнів акр...

Капська А.Й. Соціальна робота: технологічний аспект

 • формат doc
 • размер 2.92 МБ
 • добавлен 24 марта 2011 г.
К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 352 с. Анотація На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагопв, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів 1-І V рівнів ак...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Пальчевський С.С. Соціальна педагогіка

 • формат pdf
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 16 февраля 2011 г.
Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560с. У посібнику розглядаються загальнотеоретичні та практичні питання соціально-педагогічної роботи з людьми різновікових груп та категорій. Використовується найновіший вітчизняний і зарубіжний соціально-педагогічний досвід. Посібник розрахований не лише на професорсько-викладацький склад та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів-практиків та працівників народної освіти, а й на керівників т...

Полтавець В. (ред.) Соціальна робота в Україні: перші кроки

 • формат pdf
 • размер 1.13 МБ
 • добавлен 19 сентября 2010 г.
К. : KM Academia, 2000. - 233 с. (статті) ISBN 966-518-151-3 Дана книга підготовлена колективом українських та британських авторів. Статті, вміщені в збірці, відзеркалюють досвід, набутий працівниками Школи соціальної роботи Національного університету Києво-Могилянська академія та їх закордонними колегами за чотири роки викладання та практичної діяльності. Це теоретичні роботи і практичні поради, опис досвіду проведення досліджень та аналіз пото...

Посібник з методики міждисциплінарного ведення випадку при роботі з безпритульними, бездоглядними неповнолітніми дітьми

 • формат pdf
 • размер 371.64 КБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Видання знайомить із теоретичними і практичними аспектами методики міждисциплінарного ведення випадку при роботі з безпритульними, бездоглядними неповнолітніми дітьми з метою їх соціально- психологічної реабілітації та соціальної адаптації. У посібнику узагальнено досвід організації «Право на здоров’я», яка у співпраці з державними партнерами успішно реалізувала проекти зі створення Центрів соціально-профілактичної роботи з дітьми вулиці з 2001 р...

Семигіна Т.В., Грига І.М. та ін. Введення у соціальну роботу

 • формат pdf
 • размер 1.51 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навчальний посібник. — К.: Фенікс, 2001. — 288 с. Колектив авторів: Семигіна Т.В. (глави 1, 4, 5, 6, 12); Грига І.М. (глави 1, 3); Шевчук О.С., Шевчук СП. (глави 2, 3); Андріїв В.М., Кубрак В.М. (глава 5); Смерецька В.В. (глави 5, 6); Божнк СМ., Піковий МЛ., Кривоконь Н.І., Яценко В.Г. (глава 6); Стецьков О.В., Кравченко Р.І. (глава7); Полтавець Д.В. (глави 7, 11); Бурлака В.В., Волинець Л.С. (глава 8); Кабаченко Н.В., Дубасенюк О.А., Бойко A.M....

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота". Вступ Моділь І Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соці...