Информатика и вычислительная техника
Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,19 МБ
 • добавлен 08 августа 2015 г.
Поморцева О. Є. Програмування геоінформаційних задач. Лабораторний практикум
Навчальний посібник. - Харькiв: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 111 с.
Матеріал посібника викладено на прикладі завдань геоінформаційного спрямування, які вирішуються за допомогою програмування, що дозволяє істотно автоматизувати роботу користувачів геоінформаційних систем. Засвоєння матеріалу спрямоване на оволодіння інструментальними засобами, які дають можливість розробляти самостійні проекти у середовищі ArcMap. Досягнутий рівень компетентності дозволить ефективно використовувати можливості мови програмування Visual Basic for Applications під час розв'язання завдань професійної діяльності.
Лабораторні роботи:
Знайомство з інтегрованим середовищем редактора VBA
Лінійний обчислювальний процес. Створення власних кнопок
Налаштування интерфейсу користувача
Програмування обєктів форми. Розгалужені обчислювальні процеси
Циклічні обчислювальні процеси
Використання підпрограм та функцій
Розробка власних об'єктів
Автоматизація роботи в ArcMap
Розрахунково-графічне завдання. Розробка ГIС проекту у середовищі ArcMap для виршення прикладних ГIС задач
Додатки
Рекомендовані джерела
Для студентів напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, створить основу для самостійного освоєння нових мов програмування.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика