Наноматериалы и нанотехнологии
Академическая и специальная литература
  • формат pdf
  • размер 8,30 МБ
  • добавлен 30 октября 2014 г.
Поплавко Ю.М., Борисов О.В., Якименко Ю.І. Нанофізика, наноматеріали, наноелектроніка
Навчальний посібник для студ. ВНЗ. — К. : НТУУ "КПІ", 2012. — 300 c. — ISBN 978-966-622-510-1
Розглянуто сучасний стан досліджень у галузі нанофізики, наноматеріалів і наноелектроніки, розмірні ефекти як в ізольованих наночастинках, так і в низько розмірних кристалах і компактних нанокристалічних матеріалах. Наведено дані про вплив нанокристалічного стану на електричні, магнітні, оптичні та теплові властивості твердофазних сполук. Розглянуто основні методи одержання ізольованих наночастинок і наноділянок різної розмірності в кристалах. Проаналізовано моделі, що пояснюють особливості будови й аномальних властивостей речовин у нанокристалічному стані. Подано приклади використання нанотехнологій в електроніці.
Похожие разделы