• формат pdf
 • размер 75.71 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
Посадова інструкція - Директор магазину
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2011, Буря Т.В., Зілюк Н.В.

Посадо?ва інстру?кція – документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ.

Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою". У робочих інструкціях розділи "Загальні положення", "Взаємовідносини (зв'язки) за професією" можуть бути відсутні.
1. У розділі "Загальні положення" наводяться дані про сутність, особливості і мету робіт, порядок укладення та припинення трудового договору, класифікаційні критерії, визначальні ознаки спеціальності й спеціалізації, додаткові відомості про посаду, професію або роботи працівника тощо.
2. Розділ "Завдання та обов'язки" розкриває зміст робіт, які має виконувати працівник. У робочій інструкції цей розділ повинен містити характеристики робочого місця.
3. У розділі "Права" визначаються і наводяться делеговані працівникові правові засоби, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов'язків.
4. Розділ "Відповідальність" містить показники особистої відповідальності за виконання робіт, а також переліки результатів, яких необхідно досягти працівникові в процесі професійної діяльності за вказаною посадою, професією або роботою.
5. У розділі "Повинен знати" подаються додаткові порівняно з кваліфікацій-ною характеристикою вимоги до знань, умінь, майстерності працівника, викликані реальними умовами виробництва, особливостями устаткування, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.
6. Розділ "Кваліфікаційні вимоги" містить норми, які стосуються рівнів освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою або на робочому місці.
7. Розділ "Взаємовідносини (зв'язки) за професією, посадою" розкриває взаємовідносини та зв'язки з іншими працівниками в підрозділі і за його межами, умови заміщення в разі відсутності тощо.
Смотрите также

Контрольная индивидуальная работа по делопроизводству

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 402 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
БГЭУ, Минск, 2011 - 51 стр. Есть список использованной литературы. Понятие «документ». Характеристика функций, выполняемых документами. Классификация документов в зависимости от различных признаков. Каковы назначение и оформление реквизита «Отметка о заверении копии»? Какие существуют разновидности копий документов? Как оформляется список на рассылку документов? Охарактеризовать синтаксические ошибки, ошибки связанные с незнанием структуры слож...

Контрольная работа - ДОУ

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 249 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
1. Перечислите основные государственные структуры, которые регламентируют процесс делопроизводства и сферу документации в нашей стране. 2. Дайте определение нормативно-методической базе делопроизводства. 3. Какой основной федеральный закон, который определяет политику в сфере документации; год его издания. 4. Какой ГОСТ, определяющий правила оформления организационно-распорядительной документации. 5. Что следует понимать под унификацией и ст...

Посадова інструкція - Керівник гуртових продаж

 • формат pdf
 • размер 68.94 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2011, Буря Т.В., Зілюк Н.В. Посадо?ва інстру?кція – документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовід...

Презентація - Організація конфіденційного діловодства

Презентация
 • формат pptx
 • размер 202.38 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Зміст: - Коротко про конфіденційну інформацію - Складові частини конфіденційного діловодства - Порядок створення конфіденційного документа - Правила ведення конфіденційного діловодства - Інструкція з ведення конфіденційного діловодства - Система захисту конфіденційного діловодства - Список літератури Залежно від джерел, форми і засобів зберігання і розповсюдження інформація може бути прихованою, відкритою, масовою, приватною, об'єктивною і необ'...

Примірна інструкція з діловодства

Стандарт
 • формат doc
 • размер 484 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Примірна інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,...

Інструкція - Діловодна служба Головного управління державної служби України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 284 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2009, Буря Т.В., Зілюк Н.В. Інструкція з діловодства Головного управління державної служби України (далі - Інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності Головного управління державної служби України (далі – Головдержслужба України), управлінь державної служби Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – управління державн...

Інструкція - Керівник продаж магазину

 • формат pdf
 • размер 62.82 КБ
 • добавлен 18 ноября 2011 г.
ВВПК ім. А.Ю. Кримського, 2011, Буря Т.В., Зілюк Н.В. Посадо?ва інстру?кція – документ, що визначає організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція - це обов'язковий кадровий документ. Посадові інструкції складаються з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовід...

Інструкція з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 74.5 КБ
 • добавлен 20 января 2012 г.
Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. №240 Інструкція розроблена відповідно до вимог Закону України Про загальну середню освіту. Інструкція встановлює правила документування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів I - III ступенів незалежно від їх підпорядкування, типів та форм власності (далі - загальноосвітні навчальні заклади) і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або...