Презентация
 • формат pptx
 • размер 202.38 КБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Презентація - Організація конфіденційного діловодства
Зміст:
- Коротко про конфіденційну інформацію
- Складові частини конфіденційного діловодства
- Порядок створення конфіденційного документа
- Правила ведення конфіденційного діловодства
- Інструкція з ведення конфіденційного діловодства
- Система захисту конфіденційного діловодства
- Список літератури

Залежно від джерел, форми і засобів зберігання і розповсюдження інформація може бути прихованою, відкритою, масовою, приватною, об'єктивною і необ'єктивною тощо. Характерним для інформації є також те, що кожна її різновидність має свій антипод. Наприклад, відкрита інформація та інформація з обмеженим доступом.
Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну.
Смотрите также

Козоріз В.П., Лапицька Н.І. Загальне і кадрове діловодство

 • формат pdf
 • размер 560.97 КБ
 • добавлен 13 января 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 168 с: іл. — Бібліогр.: с.162. У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом згідно з Примірною інструкцією з діловодства №1153 від 17.10.97, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства. Наведено сучасні типові документи, технологію їх оформлення і практичні рекомендації щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих докум...

Курсовая работа - Нормативна база діловодства

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 164 КБ
 • добавлен 02 мая 2011 г.
Курсова робота з діловодства, 33 стор. Розділ 1. Характеристика нормативної бази діловодства; призначення та класифікація нормативної бази, єдина державна система діловодства як засіб вдосконалення управлінської діяльності, нормативна база діловодства в Україні

Презентація - магнітний документ

Презентация
 • формат ppt
 • размер 529 КБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Презентація - магнітний документ; предмет - загальне документознавство; 1 курс, 2010 рік. спеціальність - документознавство та інформаційна діяльність Україна, Біла Церква.

Примірна інструкція з діловодства

Стандарт
 • формат doc
 • размер 484 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Примірна інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,...

Реферат - Діловодство за зверненнями громадян

Реферат
 • формат doc
 • размер 16.75 КБ
 • добавлен 28 ноября 2011 г.
15 стор. Характеристика звернень громадян та вимоги до їх розгляду Особливості розгляду скарг платників податків в органах державної податкової служби Організація діловодства за зверненнями громадян

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Шпора - Зразок журналів обліку документів з грифом Комерційна таємниця

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 53.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
ВКНЗ ВВПК ім. А.Ю. Кримського, Буря Т.В., студент 3-Р курсу. Викладач діловодства: Зілюк Н.В. Реєстрація і облік документів, які містять конфіденційну інформацію, або комерційну таємницю повинно вестися окремо від звичайних документів. Такий облік проводиться у спеціальних документах. Для вхідних документів це - "Журнал реєстрації вхідних документів з грифом КТ", а для внутрішніх - "Журнал видачі і розмноження документів з грифом КТ" Журнал може...

Штортько О.В., Ступницька Н.І., Штортько Л.В., Ступницький В.В. Електронне діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Навчально-методичний посібник. Рівне, РДДГУ, 2006. 88 с. Посібник містить конспект лекцій, методичні розробки практичних робіт, зразки оформлення електронних шаблонів та документів. Призначений для студентів, викладачів та всіх, хто прагне ефективно використовувати комп’ютерну техніку в процесі діловодства.

Ємець О.О., Мехед Б.С.(упоряд.) Сучасні вимоги до складання і оформлення документів

Практикум
 • формат doc
 • размер 549 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Чернігів, 2010. - 50с. Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського У методичних рекомендаціях надаються відомості про діловодство, основні його терміни і поняття, види службових документів; викладені сучасні вимоги до складання і оформлювання документів з урахуванням змін державних стандартів. Методичні рекомендації зорієнтовано на фахівців, посадовими обов’язками яких визначено документування орган...

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360с. З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підт...