Стандарт
 • формат jpg
 • размер 149.16 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Постанова ЦВК та РНК СРСР Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення громадської (соціялістичної) власности від 07.08.1932 р. (Закон про 5 колосків)
Известен также как «Закон о трёх колосках» (также закон «семь восьмых», «закон от седьмого-восьмого», указ «7-8») — принятое в исторической публицистике наименование Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина.
Смотрите также

Гірничий закон України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій. Містить такі розділи: Загальні положення (терміни). Державна політика в сфері регулювання гірничих відносин. Підготовка до проведення гірничих робіт і видобутку корисних копалин. Експлуатація гірничих підприємств. Протиаварійний захист і безпека проведення гірничих робіт. Особливост...

Закон України Про відпустки

Стандарт
 • формат docx
 • размер 40.05 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 504/96-вр, редакцiя вiд 12.01.2011 Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Закон України Про здійснення державних закупівель

Стандарт
 • формат docx
 • размер 84.49 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 2289-17, редакцiя вiд 15.01.2011 Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 763.5 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (станом на 11 травня 2010 року) Визначення термінів Платники податку Об'єкт оподаткування Валовий доход Валові витрати Порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів Оподаткування операцій особливого виду Амортизація Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин Ставка податку Правила ведення податкового обліку Безнадійна...

Закон України Про охорону праці

Стандарт
 • формат docx
 • размер 52.23 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 2694-12, редакцiя вiд 27.10.2010 Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Украї...

Закон України Про податок з доходів фізичних осіб (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 406.5 КБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" станом на 07 квітня 2010 року. Визначення термінів. Платники податку. Об'єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. Податкові соціальні пільги. Ставка податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Опода...

Закон України Про систему оподаткування (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 96 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Закон України Про систему оподаткування (станом на 11 травня 2010 року) Загальні положення Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування Принципи побудови та призначення системи оподаткування Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) Облік платників подат...

Закон України. Про місцеві державні адміністрації, 1999, N 20-21

Стандарт
 • формат doc
 • размер 220.61 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Зміст документу. Про місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій. Склад і структура місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій. Голови мі...

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Останні зміни: від 9 липня 2010 року N 2479-VI, ОВУ, 2010 р. , N 55, ст. 1844 Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, пова...

Руководство - Закон Ураїни про охорону праці

Стандарт
 • формат docx
 • размер 46.57 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.