Бюджетний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 27.87 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Бюджетний кодекс Україниrn

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 681,11 КБ
 • добавлен 23 января 2016 г.
Бюджетний кодекс України складається з VI Розділів (18 Глав, 124 статей) БКУ прийнятий 08.07.2010 року Остання редакція від 10.06.2012 Кодекс вступает в силу 1 января 2011 года

Виправно-трудовий кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 29.15 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Виправно-трудовий кодекс Україниrn

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 66,48 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 24, ст.189 зі змінами від 19.01.2012. Водні відносини, земельні, гірничі, лісові відносини, а також відносини щодо використання та охорони рослинного і тваринного світу, територій та об'єктів природно-заповідного фонду, атмосферного повітря, виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу України, що виникають під час користування водними об'єктами, регулюються цим Кодексом.

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 318,84 КБ
 • добавлен 25 мая 2012 г.
Водний кодекс України складається з VI Розділів (24 Глав, 112 статей) ВКУ був прийнятий 06.06.1995 року Остання редакція від 19.01.2012 р.

Гірничий закон України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 160 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення гірничих робіт, забезпечення протиаварійного захисту гірничих підприємств, установ та організацій. Містить такі розділи: Загальні положення (терміни). Державна політика в сфері регулювання гірничих відносин. Підготовка до проведення гірничих робіт і видобутку корисних копалин. Експлуатація гірничих підприємств. Протиаварійний захист і безпека проведення гірничих робіт. Особливост...

Господарський кодекс України

 • формат doc
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 10 февраля 2010 г.
Господарський кодекс України встановлює, відповідно до Конституції України, правові основи господарської діяльності (господарювання), яка базується на різноманітності суб'єктів господарювання різних форм власності. Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі - підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість...

Гражданский Кодекс Украины

 • формат doc
 • размер 368.99 КБ
 • добавлен 30 декабря 2009 г.
С изменениями и дополнениями, внесенными законами Украины от 19 июня 2003 года N 980-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 30, ст. 1527, от 18 ноября 2003 года N 1255-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 52, ст. 2734, от 12 мая 2004 года N 1713-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 25, ст. 1629, от 2 ноября 2004 года N 2135-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 47, ст. 3094, от 3 ноября 2004 года N 2146-IV, ОВУ, в 2004 г. , N 47, ст. 3096, от 3 марта 2005 года N 2450-IV, ОВУ, в 2005 г. , N 12, ст. 563,...

Гражданский кодекс Украины (на рус. языке)

 • формат doc
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 28 декабря 2009 г.
Гражданский кодекс Украины (на рус. языке) Гражданский кодекс - свод законодательных положений, определяющих нормы гражданского права; базисные положения гражданского законодательства. Гражданским законодательством регулируются личные неимущественные и имущественные отношения (гражданские отношения), основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении, имущественной самостоятельности их участников.

Гражданский кодекс Украины Книга 1

Стандарт
 • формат audio
 • размер 175,61 МБ
 • добавлен 03 февраля 2016 г.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти пу...

Гражданский кодекс Украины Книга 2

Стандарт
 • формат audio
 • размер 29,35 МБ
 • добавлен 21 января 2016 г.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти пу...

Гражданский кодекс Украины Книга 3

Стандарт
 • формат audio
 • размер 64,43 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти пу...

Гражданский кодекс Украины Книга 4

Стандарт
 • формат audio
 • размер 46,03 МБ
 • добавлен 20 января 2016 г.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти пу...

Гражданский процессуальный кодекс Украины на русском и украинском языках

 • формат doc
 • размер 2.04 МБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Гражданское судопроизводство осуществляется согласно Конституции Украины, Гражданского процессуального кодекса и закона Украины "О международном частном праве". Каждое лицо имеет право в порядке, установленном этим Гражданским процессуальным кодексом, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемы прав, свобод или интересов. Далее мы предоставляем Вам возможность скачать или прочитать Гражданский процессуальный кодекс...

Жилищный кодекс Украины на русском и украинском

 • формат doc
 • размер 84.77 КБ
 • добавлен 20 мая 2010 г.
Задачами жилищного законодательства Украины являются регулирование жилищных отношений с целью обеспечения гарантированного Конституцией Украины права граждан на жилище, надлежащего использования и сохранности жилищного фонда, а также упрочение законности в области жилищных отношений 1. Общие положения 2. Управление жилым фондом 3. Обеспечение и пользование гражданами жилыми помещениями 1. Предоставление жилых помещений в домах государственного и...

Житловий кодекс Української РСР

Стандарт
 • формат txt
 • размер 23.5 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Житловий кодекс Української РСРrn

Закон про захист прав споживачів (Редакція від 02.12.2012)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 275,52 КБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Закон України - Про цінні папери та фондовий ринок

 • формат doc
 • размер 242.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної діяльності на фондовому ринку, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.

Закон України Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 279.5 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Файл содерж текст закона, регулирующего финансовые отношения в Украине. Редакция, действвующая по состостоянию на 31 января 2011 г. Принят Верховным Советом Украины в 2002 году.

Закон України Про інститути спільного інвестування від 5 липня 2012 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59,99 КБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
№ 5080-VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 103 Цей Закон спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб'єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб'єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цін...

Закон України Про іпотеку

Стандарт
 • формат doc
 • размер 273.61 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
2003, N 38 Зміст документу: Про іпотеку Визначення термінів Законодавство про іпотеку Виникнення, застосування і пріоритет іпотеки Державна реєстрація іпотеки Предмет іпотеки Умови передачі нерухомого майна в іпотеку Вимоги, які забезпечуються іпотекою Страхування предмета іпотеки Володіння, користування і розпорядження предметом іпотеки Збереження предмета іпотеки Майновий поручитель Правові наслідки порушення обов’язків іпотекодавц...

Закон України про авторське право та суміжні права. № 3792 від 23.12.93

 • формат pdf
 • размер 127.72 КБ
 • добавлен 02 марта 2010 г.
№ 3792 від 23.12.93 Київ. За підписом президента Л. Кравчук. Загальні положення. Авторське право. Суміжні права. Захист авторського права.

Закон України Про акціонерні товариства (редакція від 18.01.2013)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 105,75 КБ
 • добавлен 25 декабря 2012 г.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384 Загальні положення. Заснування акціонерного товариства. Капітал акціонерного товариства. Цінні папери акціонерного товариства. Права та обов’язки акціонерів. Дивіденди акціонерного товариства. Загальні збори акціонерного товариства. Наглядова рада акціонерного товариства. Виконавчий орган акціонерного товариства. Посадові особи органів акціонерного товариства. Придбання значного та кон...

Закон України Про відпустки

Стандарт
 • формат docx
 • размер 40.05 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 504/96-вр, редакцiя вiд 12.01.2011 Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки, визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та інтересів, всебічного розвитку особи.

Закон України Про відходи

Стандарт
 • формат doc
 • размер 220.61 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
1998, N 36-37 с.23 Оглавление документа Про відходи Розділ I Загальні положення Визначення основних термінів Законодавство про відходи Завдання законодавства про відходи Сфера дії Закону Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами Стандартизація у сфері поводження з відходами Нормування у сфері поводження з відходами Розділ II Відносини права власності на відходи Відходи як об’єкт права власності Суб’єк...

Закон України про ветеринарну медицину

Стандарт
 • формат doc
 • размер 124,57 КБ
 • добавлен 14 февраля 2013 г.
{ В редакції Закону N 361-V ( 361-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 5-6 , ст.53 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 538-VI ( 538-17 ) від 18.09.2008, ВВР, 2009, N 6, ст.22 N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010, ВВР, 2010, N 34, ст.486 N 2973-VI ( 2973-17 ) від 03.02.2011, ВВР, 2011, N 33, ст.326 N 3131-VI ( 3131-17 ) від 15.03.2011, ВВР, 2011, N 39, ст.387 N 3522-VI ( 3522-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.17 }

Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10 липня 2010 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 789.5 КБ
 • добавлен 31 августа 2010 г.
Закон України Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів від 10 липня 2010 року Це - Закон, на підставі якого проводитимуться 31 жовтня 2010 року місцеві вибори в Україні. Зміст: Розділ I. Загальні положення Розділ II. Види місцевих виборів, порядок і строки їх проведення Розділ III. Виборчі округи та виборчі дільниці Розділ IV. Виборчі комісії Розділ V. Списки виборців...

Закон України Про вибори народних депутатів України від 17.11.2011 р

Стандарт
 • формат doc
 • размер 890 КБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
17 ноября 2011 года Верховная Рада Украины приняла закон о выборах депутатов парламента В соответствии с принятым Законом депутаты будут избираться по смешанной, пропорционально-мажоритарной системе: 225 - по избирательным спискам от партий; 225 - большинством населения в одномандатных округах. Избирательный барьер для партийных списков - 5%. Однако следует учесть, что, поскольку половина парламента по спискам избираться не будет, фактически этот...

Закон України Про видавничу справу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 20,13 КБ
 • добавлен 19 октября 2013 г.
Закон від 05.06.1997 № 318/97-ВР Цей Закон визначає загальні засади видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і функціонування суб'єктів видавничої справи.

Закон України Про виконавче провадження

Стандарт
 • формат doc
 • размер 421.5 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Редакція від 21.01.2010 р. 41 стр.

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у звязку з прийняттям Податкового кодексу України 02.12.2010

Стандарт
 • формат doc
 • размер 209.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Статті Закону: Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства Фіктивна діяльність суб'єкта господарювання Збір за спеціальне використання лісових ресурсів Розподіл плати за користування надрами Збори за спеціальне водокористування Нормативи відрахувань податку на доходи фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування Особливості провадження у справах за...

Закон України Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян від 16 січня 2014 року № 721-VII

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2,04 МБ
 • добавлен 15 января 2014 г.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян" від 16 січня 2014 року № 721-VII Це один із Законів України від 16 січня 2014 року, що викликали протест серед опозиції і громадськості і стали поштовхом до революції, спрямованої на повалення диктатури в Україні.

Закон України Про господарські товариства (редакція від 18.12.2011)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 59,52 КБ
 • добавлен 31 декабря 2012 г.
Публікації документа: - Голос України від 11.10.1991 - Відомості Верховної Ради України від 03.12.1991 — 1991 р., № 49, стаття 682 Зміст: Загальні положення Окремі види товариств: - Акціонерне товариство - Товариство з обмеженою відповідальністю - Товариство з додатковою відповідальністю - Повне товариство - Командитне товариство

Закон України Про громадські об'єднання

Стандарт
 • формат doc
 • размер 32,84 КБ
 • добавлен 25 февраля 2013 г.
Від 22 березня 2012 року N 4572-VI Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

Закон України Про Державний бюджет України

 • формат doc
 • размер 345 КБ
 • добавлен 28 апреля 2010 г.
Закон України Про Державний бюджет України на 2010 рік Загальні Положення Доходи державного бюджету України Державний борг та фінансування державного бюджету України Видатки та кредитування державного бюджету України Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів Особливі положення Прикінцеві положення

Закон України Про Державний бюджет України на 2011 рік

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5.68 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Закон України Про Державний бюджет України на 2011 рік Загальні Положення Доходи державного бюджету України Державний борг та фінансування державного бюджету України Видатки та кредитування державного бюджету України Взаємовідносини державного бюджету України та місцевих бюджетів Особливі положення Прикінцеві положення

Закон України Про Державний бюджет України на 2012 рік

Стандарт
 • формат doc
 • размер 6 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Прийнятий 22 грудня 2011 року Закон прийнятий з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України та базується на його положеннях, а також переважно враховує вимоги Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, які схвалені Постановою Верховної Ради України N 3358-VI від 13 травня 2011 року. Крім того, закон спрямований на удосконалення бюджетного процесу і забезпечення подальшого розвитку міжбюджетних відносин.

Закон України Про Державний бюджет України на 2013 рік

Стандарт
 • формат doc, xls
 • размер 247,50 КБ
 • добавлен 18 января 2013 г.
Прийнятий 06.12.2012 р. З додатками. Публікації документа: - Урядовий кур'єр від 18.12.2012 — № 233 - Голос України від 19.12.2012 — № 241 - Офіційний вісник України від 28.12.2012 — 2012 р., № 97, стор. 23, стаття 3903, код акту 64979/2012

Закон України Про Державний бюджет України на 2014 рік

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 277,81 КБ
 • добавлен 28 ноября 2013 г.
Без додатків! При розробці проекту бюджету на 2014 рік за основу взяті прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, які зазначені в Основних напрямах бюджетної політики на 2014 рік. При розробці проекту бюджету на 2014 рік враховано основні завдання бюджетної та податкової політики: зміни ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової прод...

Закон України Про Державний бюджет України на 2014 рік

Стандарт
 • формат doc
 • размер 421,27 КБ
 • добавлен 30 декабря 2013 г.
К.: ВРУ, 2014.- 466 с. Офіційний текст з додатками. Верховна Рада ухвалила, а Президент підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2014 рік", яким визначено: Доходи - 395.304.327,7 тис. грн. Видатки - 462.211.728,3 тис. грн. Дефіцит - 71.564.275,4 тис. грн. На 31 грудня 2014 року граничний обсяг державного боргу установлено в сумі 585.484.006,4 тис. грн. Мінімальну заробітну плату: з 1 січня - 1218 грн. на місяць, у погодинному розмірі...

Закон України Про Державний земельний кадастр від 7 липня 2011 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 229 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Закон установлює правові, економічні та організаційні основи діяльності у сфері Державного земельного кадастру Прийняття Закону України "Про Державний земельний кадастр" є однією з умов припинення мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення (пункт 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України). У запропонованому проекті цього Закону визначені мета та принципи Державного земельного кадастру, система органів, щ...

Закон України Про державну виконавчу службу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 111 КБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
11 стр. станом на 01.10.2010 р.

Закон України про державну податкову службу в Україні

Стандарт
 • формат doc
 • размер 204.5 КБ
 • добавлен 05 июля 2011 г.
Харків 2010, стр. 16. Роздыл I. Загальні положення. Система органів державної податкової служби. Завдання органів державної податкової служби. Законодавство, яким керуються органи державної податкової служби. Підпорядкованість органів державної податкової служби та їх взаємодія з іншими органами. Призначення керівників органів державної податкової служби. Фінансування органів державної податкової служби. Статус органів державної податкової служби...

Закон України про державну службу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 92,94 КБ
 • добавлен 02 марта 2014 г.
Цей Закон визначає принципи, правові та організаційні засади державної служби, умови та порядок реалізації громадянами України права на державну службу. Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ, 17 листопада 2011 року № 4050-VI

Закон України Про доступ до публічної інформації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 89.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
Закон України Про доступ до публічної інформації від 13.01.2011 року Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Стандарт
 • формат doc
 • размер 108.5 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства шляхом правового забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних тимчасових заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України. Відомості Верховної Ради Укр...

Закон України про загальні засади запобігання та протидії корупції

Стандарт
 • формат doc
 • размер 62,47 КБ
 • добавлен 30 января 2014 г.
Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Президент України В.ЯНУКОВИЧ м. Київ, 7 квітня 2011 року № 3206-VI

Закон України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 294.5 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР ) визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві.

Закон України Про загальну структуру і чисельність військ Цивільної оборони

Стандарт
 • формат docx
 • размер 13.43 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Цей закон визначає структурну організацію і чисельність військ цивільної оборони України

Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму від 18.05.2010

Стандарт
 • формат doc
 • размер 314 КБ
 • добавлен 21 июля 2010 г.
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" від 18.05.2010 Загальні положення Система фінансового моніторингу Фінансові операції, що підлягають обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа...

Закон України Про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 152.5 КБ
 • добавлен 27 июня 2011 г.
Закон України Про засади запобігання і протидії корупції від 7 квітня 2011 року Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Зміст: Розділ I Загальні положення Визначення терміні...

Закон України Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
Оглавление документа Про затвердження Правил надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів Предмет договору Обсяги, режими, терміни та вартість надання послуг Порядок розрахунків Права й обов’язки споживача Права й обов’язки виконавця Відповідальність сторін Iнші умови Термін дії договору

Закон України Про захист персональних даних від 1 червня 2011 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
01 червня 2011 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про захист персональних даних» № 2297-VI (надалі — Закон). Закон покликаний захищати такі глобальні права людини, як інформація, що безпосередньо стосується його особисто, його кар'єри, сім'ї, здоров'я і тому подібне. При цьому, Закон створив немало "клопоту" підприємствам, які так чи інакше володіють базами персональних даних. Перш за все, це припис Закону для всіх компаній, організацій в...

Закон України про захист прав споживачів

 • формат jpg, pdf
 • размер 31.63 МБ
 • добавлен 06 февраля 2010 г.
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт i послуг та виробниками i продавцями товарів, виконавцями робіт i надавачами послуг різних форм власності, встановлює права спо-живачів, а також визначає механізм їx захисту та основи реалізації державної політики у cфepi захисту прав споживачів. (Biдoмocтi Верховної Ради (ВВР), 1991, №30, ст. 379) (Вводиться в дію Постановою ВР № 1024-XII (1024-12) від 12.05.91, ВВР, 1991, №30, ст.380) (...

Закон України про захист прав споживачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 101,12 КБ
 • добавлен 07 февраля 2014 г.
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів. Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК м. Київ, 12 травня 1991 року № 1023-XII

Закон України Про захист прав споживачів (станом на 23.09.2011 р)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 236.5 КБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
Закон України "Про захист прав споживачів" регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Закон України Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року (Закон про пенсійну реформу в Україні)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 430 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Метою Закону є створення умов для подальшого удосконалення системи пенсійного забезпечення пенсіонерів та повноцінного впровадження багаторівневої пенсійної системи в України. Закон передбачає низку заходів для формування обов'язкової накопичувальної системи пенсійного страхування та збалансування солідарної системи пенсійного страхування в Україні. Закон з метою реформування першого рівня пенсійної системи пропонується поступово підвищити пенсій...

Закон України про зверенння громадян

Стандарт
 • формат doc
 • размер 40,93 КБ
 • добавлен 04 марта 2014 г.
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України ( 254к/96-ВР ) права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для вп...

Закон України Про здійснення державних закупівель

Стандарт
 • формат docx
 • размер 84.49 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 2289-17, редакцiя вiд 15.01.2011 Цей Закон встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів.

Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 289.5 КБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 36, ст.299 Визначення термінів Сфера дії Закону Основні принципи державної політики у сфері ліцензування Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування Орган ліцензування Експертно-апеляційна рада Ліцензійні умови Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Документи, що подаються органу ліцензування для одержання л...

Закон України Про місцеве самоврядування в Україні (редакція від 05.01.2013)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 111,10 КБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
Документ 280/97-вр, редакція від 05.01.2013 Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Структура: Загальні положення. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування : - Повноваження сільських, селищних, міських рад. - Повноваження виконавч...

Закон України Про Національну поліцію

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 827,86 КБ
 • добавлен 15 сентября 2015 г.
Закон України Про Національну поліцію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379), поточна редакція — Прийняття від 02.07.2015, Набрання чинності відбудеться 07.11.2015 та втратою чинності: Закон України "Про міліцію"від 1991 р. Джерело www.rada.gov.ua

Закон України про НБУ

 • формат doc
 • размер 212.5 КБ
 • добавлен 25 февраля 2010 г.
Слова фінансово-кредитна установа, "та фінансово-кредитні установи, інші фінансово-кредитні установи, та інші фінансово-кредитні установи, "а також інших фінансово-кредитних установ у відповідних відмінках виключено на підставі Закону N 1919-III. (1919-14 ) від 13.07.2000) Загальні положення, керівні органи національного банку, організаційні основи та структура національного банку, управління готівковим грошовим обігом, організація розрахунків т...

Закон України Про нотаріат

Стандарт
 • формат doc
 • размер 62,95 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Закон України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383) станом на 05.02.2012р. Джерело- Правова система Інфодиск. «Законодавство України»

ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Стандарт
 • формат doc
 • размер 32,54 КБ
 • добавлен 19 августа 2012 г.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, 29 листопада 2001 року N 2866-III

Закон України Про оперативно-розшукову діяльність

Стандарт
 • формат txt
 • размер 29.58 КБ
 • добавлен 09 сентября 2010 г.
ЗАКОН УКРАЇНИ Про оперативно-розшукову діяльність Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 25 листопада 2001 рокуrn

Закон України Про оплату праці

Стандарт
 • формат docx
 • размер 29.25 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Документ 108/95-вр, редакцiя вiд 19.11.2010 Цей Закон визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання (далі - підприємства), а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і сти...

Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 763.5 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Закон України Про оподаткування прибутку підприємств (станом на 11 травня 2010 року) Визначення термінів Платники податку Об'єкт оподаткування Валовий доход Валові витрати Порядок врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування у результатах наступних податкових періодів Оподаткування операцій особливого виду Амортизація Амортизація витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин Ставка податку Правила ведення податкового обліку Безнадійна...

Закон України Про освіту

Стандарт
 • формат doc
 • размер 283.11 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
1991, N 34 Освіта — основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу на...

Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

Стандарт
 • формат txt
 • размер 7.56 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Закон України Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україніrn

Закон України Про охорону атмосферного повітря

Стандарт
 • формат docx
 • размер 35.48 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Документ 2707-12, редакцiя вiд 01.01.2011 Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря, створення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище. Цей Закон визначає правові...

Закон України Про охорону праці

Стандарт
 • формат docx
 • размер 52.23 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Документ 2694-12, редакцiя вiд 27.10.2010 Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Украї...

Закон України Про підтвердження відповідності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 88 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності.

Закон України Про пенсійне забезпечення

Стандарт
 • формат txt
 • размер 17.16 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Закон України Про пенсійне забезпеченняrn

Закон України Про податок з доходів фізичних осіб (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 406.5 КБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" станом на 07 квітня 2010 року. Визначення термінів. Платники податку. Об'єкт оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Податковий кредит. Податкові соціальні пільги. Ставка податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. Оподаткування операцій, пов'язаних з іпотечним житловим кредитуванням. Опода...

Закон України Про пожежну безпеку

 • формат doc
 • размер 36.78 КБ
 • добавлен 07 сентября 2009 г.
Закон України "Про пожежну безпеку" №3745 XII від 17.12.1993 р. 41 стаття, 16 сторінок. Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у ц...

Закон України Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні від 8 вересня 2011 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 51 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та їх реалізації в Україні. Метою закону є забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного оновлення виробництва, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Закон України Про рекламу

Стандарт
 • формат doc, epub, fb2, pdf
 • размер 467,97 КБ
 • добавлен 20 августа 2014 г.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 271/96-ВР від 03.07.96, ВВР, 1996, N 39, ст. 182 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36 N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 - редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом про Державний бюджет України на 2000 рік N 2438-III ( 2438-14 ) від 2...

Закон України Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні

Стандарт
 • формат doc
 • размер 16,04 КБ
 • добавлен 02 марта 2013 г.
Від 22 березня 2012 року № 4618-VI Цей Закон визначає правові та економічні засади державної політики у сфері підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва.

Закон України Про систему оподаткування (втратив чинність на підставі Податкового Кодексу від 02.12.2010)

 • формат doc
 • размер 96 КБ
 • добавлен 07 мая 2010 г.
Закон України Про систему оподаткування (станом на 11 травня 2010 року) Загальні положення Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування Принципи побудови та призначення системи оподаткування Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) Облік платників подат...

Закон України Про стандартизацію

Стандарт
 • формат doc
 • размер 117 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.

Закон України про судовий збір

Стандарт
 • формат doc
 • размер 134.5 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Вiд 08.07.2011 Цей Закон визначає правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору.

Закон України Про судоустрій і статус суддів від 07 липня 2010 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 930 КБ
 • добавлен 10 августа 2010 г.
Закон України "Про судоустрій і статус суддів" від 07 липня 2010 року Цей Закон по-новому визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні з метою захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, визначає систему судів загальної юрисдикції, статус професійного судді, народного засідателя, присяжного, сист...

Закон України про товарну біржу

 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 28 февраля 2010 г.
Цей закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України. Правове положення товарної біржі, основні принципи, права, умови створення товарної біржі, обов?язки, статут, державна реєстрація товарної біржі.

Закон України про трубопровідний транспорт

Стандарт
 • формат doc
 • размер 14,36 КБ
 • добавлен 30 января 2016 г.
Закон. № 192/96-ВР від 15 травня 1996 року. Київ. Кума Л.Д. 11 стор. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11 грудня 2003 року N 1377-IV, від 19 січня 2006 року N 3370-IV, від 6 лютого 2007 року N 605-V, від 27 квітня 2007 року N 997-V, від 25 грудня 2008 року N 800-VI, від 17 лютого 2009 року N 993-VI, від 8 липня 2010 року N 2467-VI. Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного трансп...

Закон України Про фермерське господарство

Стандарт
 • формат doc
 • размер 19,99 КБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
Закон містить всі зміни, доповнення внесені Верховною Радою України, останні зміни N 3523-VI ( 3523-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N 4, ст.18 }

Закон України Про Цивільну оборону України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Цей закон визначає: загальні засади цивільної оборони, повноваження органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій з питань цивільної оборони, сили цивільної оборони, утримання і матеріально-технічне забезпечення цивільної оборони, міжнародне співробітництво України в галузі цивільної оборони

Закон України Щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності

Стандарт
 • формат doc
 • размер 166 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Закон України від 4 листопада 2011 року №4014-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" Законом запроваджуються правові засади функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. З цією метою вносяться відповідні комплексні зміни до Податкового кодексу України. Передбачається, зокрема, щ...

Закон України №1314 Про метрологію та метрологічну діяльність

 • формат doc
 • размер 36,55 КБ
 • добавлен 26 января 2016 г.
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.

Закон України. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стандарт
 • формат doc
 • размер 459 КБ
 • добавлен 12 сентября 2011 г.
Закон з урахуванням усіх змін і доповнень станом на 12.09.2011 року Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців. Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

Закон України. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,41 КБ
 • добавлен 31 октября 2012 г.
// Відомості Верховної Ради України, 2004 рік, N 29, сторінка 367

Закон України. Про землеустрій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 158 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Станом на 1 листопада 2011 року Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності у сфері землеустрою і спрямований на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення сталого розвитку землекористування. Зміст: Основні терміни та їх визначення Призначення землеустрою Система землеустрою Суб'єкти землеустрою Об'єкти землеустрою Пр...

Закон України. Про зовнішньоекономічну діяльність, 1991, N 29

Стандарт
 • формат doc
 • размер 347.61 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Зміст документу. Про зовнішньоекономічну діяльність: Визначення термінів. Принципи зовнішньоекономічної діяльності. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Види зовнішньоекономічної діяльності. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Договори (контракти) суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльнос...

Закон України. Про місцеві державні адміністрації, 1999, N 20-21

Стандарт
 • формат doc
 • размер 220.61 КБ
 • добавлен 19 февраля 2011 г.
Зміст документу. Про місцеві державні адміністрації. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади. Основні завдання місцевих державних адміністрацій. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій. Склад і структура місцевих державних адміністрацій. Акти місцевих державних адміністрацій. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій. Голови мі...

Закон України. Про метрологію та метрологічну діяльність

Стандарт
 • формат doc
 • размер 41,26 КБ
 • добавлен 08 сентября 2015 г.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008) Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Закон України. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства

Стандарт
 • формат doc
 • размер 152 КБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
№3773-VI прийнятий 22 вересня 2011 року Цей Закон визначає правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні, та встановлює порядок їх в'їзду в Україну та виїзду з України. Зміст: Визначення термінів Законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Засади правового статусу іноземців та осіб без громадянства Підстави для перебування іноземців та осіб без громадянства на території України Посвідка на...

Закон Украины О международном частном праве

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 262.83 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Закон Украины О международном частном праве от 23 июня 2005 года Этот Закон устанавливает порядок регулирования частноправовых отношений, которые хотя бы через один из своих элементов связаны с одним или несколькими правопорядками, иными, чем украинский правопорядок. на русском языке

Закон Украины О милиции

Стандарт
 • формат doc
 • размер 42,54 КБ
 • добавлен 11 мая 2013 г.
Милиция в Украине — государственный вооруженный орган исполнительной власти, защищающий жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, природную среду, интересы общества и государства от противоправных посягательств.

Закон Украины о собственности N 697-ХII от 7 февраля 1991 года

Стандарт
 • формат doc
 • размер 122 КБ
 • добавлен 25 марта 2011 г.
Общие положения. Право исключительной собственности народа Украины. Право частной собственности. Право коллективной собственности. Право государственной собственности. Право интеллектуальной собственности. Право собственности других Советских Республик Союза ССР, других государств, их юридических лиц совместных предприятий и международных организаций. Защита права собственности

Закон Украины О хозяйственных обществах

 • формат doc
 • размер 225.5 КБ
 • добавлен 26 апреля 2010 г.
Закон Украины "О хозяйственных обществах" Господарські товариства Найменування товариства Засновники та учасники товариства Установчі документи товариства Строк діяльності товариства Державна реєстрація товариства Державна реєстрація змін в установчих документах товариства Наслідки по угодах, укладених до реєстрації товариства Дочірні підприємства, філії та представництва товариств Права учасників товариства Обов'язки учасників товарист...

Закон Украины Об акционерных обществах

 • формат doc
 • размер 400.5 КБ
 • добавлен 02 января 2010 г.
Закон Украины "Об акционерных обществах" Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Сфера застосування Закону Стаття 2. Визначення термінів Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства Стаття 4. Акціонери товариства Стаття 5. Типи акціонерних товариств Стаття 6. Акціонерне товариство з одним акціонером Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна Розділ II. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРН...

Закон Украины об органах регистрации актов гражданского состояния

 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 20 января 2010 г.
ЗАКОН УКРАИНЫ Об органах регистрации актов гражданского состояния С изменениями и дополнениями, внесенными Законами Украины от 11 января 2000 года N 1366-XIV, от 11 мая 2000 года N 1709-III, от 7 февраля 2002 года N 3047-III Этот Закон определяет правовые и организационные основы деятельности органов регистрации актов гражданского состояния.

Законы Украины по охране труда

 • формат doc
 • размер 101.86 КБ
 • добавлен 16 мая 2008 г.
Закон украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли потерю работоспособности», с изменениями и дополнениями. Постановление «Некоторые вопросы расследования и ведения учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве», с формами актов и протоколов.

Земельний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 30.68 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Земельний кодекс Україниrn

Земельный кодекс Украины на русском и украинском

 • формат doc
 • размер 127.17 КБ
 • добавлен 20 мая 2010 г.
Земельные отношения регулируют Конституция Украины, Земельный Кодекс, а также принятыми в соответствии с ними нормативно-правовые акты Земельное законодательство включает Земельный Кодекс, иные нормативно-правовые акты в области земельных отношений. Задачей земельного законодательства является регулирование земельных отношений в целях обеспечения права на землю граждан, юридических лиц, территориальных общин и государства, рационального использов...

КЗпП України (КЗоТ)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 150,92 КБ
 • добавлен 20 июня 2013 г.
Кодекс законів про працю України. Зі змінами станом на липень 2013 року та посиланнями на законодавчу базу України - 88 с. Законодавство про працю в Україні регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами. Законодавство про працю складається з Кодексу законів про працю України та і...

Кодекс адміністративного судочинства України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 171,10 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
УВАГА! Актуальну версію документа ви завжди можете знайти на сторінці: Кодекс адміністративного судочинства України станом на 25.01.2012 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 35-36, N 37, ст.446) Джерело - Правова система "Інфодиск" Список розділів: Загальні положення; Організація адміністративного судочинства; Провадження в суді першої інстанції; Перегляд судових рішень; Процесуальні питаня, пов'язані з виконанням судових рішень в...

Кодекс законів про працю України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 876 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Зміст документу. Глава I Загальні положення. Глава II Колективний договір. Глава III Трудовий договір. Глава III-А Забезпечення зайнятості вивільнюваних працівників. Глава IV Робочий час. Глава V Час відпочинку. Глава VI Нормування праці. Глава VII Оплата праці. Глава VIII Гарантії і компенсації. Глава IX Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Глава X Трудова д...

Кодекс законов о труде Украины

standart
 • формат doc
 • размер 557.5 КБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
КЗоТ Украины регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждении, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. КЗоТ Украины (Кодекс законов о труде) регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности общественного производств...

Кодекс законов о труде Украины (КЗОТ)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 652.29 КБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Кодекс Законов о Труде (КЗоТ) Украины регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждении, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами. КЗоТ Украины (Кодекс законов о труде) регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности...

Кодекс торговельного мореплавства України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 46.13 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Кодекс торговельного мореплавства Україниrn

Кодекс торгового мореплавания Украины

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 4.99 МБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Одесса: Феникс, 2002. - 128 с. Главный морской закон страны - Кодекс торгового мореплавания. Разработан он был морскими специалистами, собранными в Одессе в единую команду Департаментом морского и речного транспорта Украины.

Кодекс торгового мореходства Украины

Стандарт
 • формат doc
 • размер 587 КБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
Кодекс торгового мореходства Украины С изменениями и дополнениями, внесенными Законом Украины от 21 октября 1997 года N 590/97-ВР, ОВУ, в 1997 г., число 46, с. 17, от 3 апреля 2003 года N 662-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 17, ст. 741, от 15 мая 2003 года N 762-IV, ОВУ, в 2003 г. , N 23, ст. 1021, от 23 июня 2005 года N 2705-IV, ОВУ, в 2005 г. , N 29, ст. 1691, от 19 января 2006 года N 3370-IV, ОВУ, в 2006 г. , N 7, ст. 341, от 27 апреля 2007 год...

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.44 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Останні зміни: від 9 липня 2010 року N 2479-VI, ОВУ, 2010 р. , N 55, ст. 1844 Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, пова...

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Стандарт
 • формат txt
 • размер 77.84 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Кодекс України про адміністративні правопорушенняrn

Кодекс України про надра

Стандарт
 • формат txt
 • размер 11.2 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Кодекс України про надраrn

Кодекс цивільного захисту України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 62,47 КБ
 • добавлен 22 марта 2013 г.
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012

Кодекс цивільного захисту України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 198,78 КБ
 • добавлен 30 марта 2013 г.
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012

Кодекс цивільного захисту України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 488,45 КБ
 • добавлен 10 апреля 2013 г.
Кодекс цивільного захисту України Видавники: Верховна Рада України Дата: від 02.10.2012 Номери: № 5403-VI Стан: Чинний Ідентифікатор: ( 5403-17 ) Прийняття - 02.10.2012 Набрання чинності - 21.11.2012 Введення в дію - 01.07.2013 Публікації документа: Голос України від 20.11.2012 № 220 Урядовий кур'єр від 29.11.2012 № 220 Офіційний вісник України від 30.11.2012

Конвенцiя про вручення за кордоном судових та позасудових документiв у цивiльних або комерцiйних справах

Стандарт
 • формат txt
 • размер 7.16 КБ
 • добавлен 19 декабря 2011 г.
Про приуднання до Конвенцiє iз заявами та застереженнями див. Закон N 2052-III ( 2052-14 ) вiд 19.10.2000 31 стаття Дата прийняття: 15.11.65 р. Дата приэднання Украъною: 19.10.2000 р. (із заявами та застереженнями) Держави, які підписали цю Конвенцію, Бажаючи створити відповідні засоби, для того, щоб судові або несудові документи, які підлягають врученню за кордоном, були доведені до відома їх одержувачів у належний строк, Піклуючись про поліпшен...

Конституція України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 102.91 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Конституція Україниrn

Конституція України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 273,27 КБ
 • добавлен 08 ноября 2013 г.
Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року { Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" N 2222-IV (2222 -15) від 08.12.2004 } Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого укра...

Конституція України 2004 року

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 281,94 КБ
 • добавлен 14 марта 2014 г.
Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV, від 1 лютого 2011 року N 2952-VI Закон України від 8 грудня 2004 року N 2222-IV визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), у зв'язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття і втрачає чинність з дня ухвалення Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 Верховна Рада України в...

Кримінальний кодекс України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.11 МБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Останні зміни: від 7 липня 2010 року N 2453-VI, ОВУ, 2010, N 55/1, ст. 1900 Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам

Кримінальний кодекс УРСР 1927 р. (в редакції 1949 р.)

 • формат pdf
 • размер 31.05 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Київ: Держполітвидав, 1950. — 168 с. На украинском языке. Принят Центральным Исполнительным Комитетом Украинской ССР 8 июня 1927 г. Официальный текст с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 ноября 1949 г. С постатейными комментариями и дополнениями.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 27 июля 2012 г.
Издательство: Закон і Бізнес, 2012. - 315 с. Кримінальний процесуальний кодекс України визначає порядок кримінального провадження на території України. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнято 13 квітня 2012 року, з метою реформування кримінального процесу відповідно до міжнародних принципів та цінностей судочинства, а також на виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань. Завданнями кримінального провадження згідно з Кодек...

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 248,78 КБ
 • добавлен 02 апреля 2012 г.
Кримінальний процесуальний кодекс України визначає порядок кримінального провадження на території України. Кримінальний процесуальний кодекс України прийнято 13 квітня 2012 року з метою реформування кримінального процесу відповідно до міжнародних принципів та цінностей судочинства, а також на виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов'язань. Завданнями кримінального провадження згідно з Кодексом є захист особи, суспільства та держави від...

Кримінально-виконавчий кодекс України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 46.01 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 3-4, ст. 21 Кримінально-виконавче законодавство України регламентує порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, пово...

Кримінально-процесуальний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 76.26 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Кримінально-процесуальний кодекс Україниrn

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13.04.2012

Стандарт
 • формат doc
 • размер 255,44 КБ
 • добавлен 26 августа 2012 г.
Год: 2012 Автор: Верховна Рада України /Верховная Рада Украины Язык: Украинский Формат: DOC Качество: Изначально компьютерное (eBook) Интерактивное оглавление: Нет Количество страниц: 257 Описание: Нова редакція Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 року. Вступить в силу 19.10.2012

Лісовий кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 15.02 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Лісовий кодекс Україниrn

Лесной Кодекс Украины на русском и украинском

 • формат doc
 • размер 513.65 КБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Лесные отношения в Украине регулируются Лесным кодексом, Законом Украины об охране окружающей среды, другими актами законодательства Украины. Задачами Лесного кодекса Украины являются регулирование правовых отношений с целью обеспечения повышения производительности, охраны и воссоздания лесов, усиление их полезных свойств, удовлетворение потребностей общества в лесных ресурсах на основании их научно обоснованного рационального использования. Раз...

Люмар Ю. Цивільний кодекс. Книга 6. Аудіокнига

 • формат audio
 • размер 22,18 МБ
 • добавлен 14 января 2017 г.
Аудіокнига. Цивільний кодекс України (ЦКУ) — основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року. Побудований за пандектною системою Цивільний кодекс України складається з шести книг, розмежованих за сферою регулювання. 6. Книга шоста. Спадкове право. Читає Лимар Юрій Загальна тривалість частини - 59 хвилин

Митний кодекс України від 13.03.2012 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 263,20 КБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Митний кодекс України від 13.03.2012 року розроблено у відповідності з вимогами Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації. запроваджується низка прогресивних інструментів щодо здійснення митного оформлення, зокрема, передбачено: - право декларанта на здійснення митного оформлення товарів у будь-якому митному органі; - проведення...

Наказ Міністерства юстиції України Про затвердження Інструкції про проведення виконавчих дій

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 10 октября 2010 г.
Станом на 01.10.2010 р. 106 стор.

Накази про затвердження інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон

Стандарт
 • формат doc
 • размер 184.5 КБ
 • добавлен 03 июля 2011 г.
Харків 2010. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон. Порядок відрядження в межах України. Порядок відрядження за кордон. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження.

Налоговый кодекс Украины (на русском языке)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 3.69 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI. Вступает в силу с 01.01.2011 г. Содержание. Раздел I. Общие положения. Раздел II. Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей). Раздел III. Налог на прибыль предприятий. Раздел IV. Налог на доходы физических лиц. Раздел V. Налог на добавленную стоимость. Раздел VI. Акцизный налог. Раздел VII. Сбор за первую регистрации транспортного средства. Раздел VIII. Экологический налог. Раздел...

Налоговый кодекс Украины 2011

Стандарт
 • формат doc
 • размер 569,67 КБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Общаяя декларация прав человека (на укр. яз)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Загальна декларація прав людини. Міністерство закордонніх справ України. Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх я...

Повітряний кодекс України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 34.75 КБ
 • добавлен 19 января 2011 г.
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 25, ст.274 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 3168-XII ( 3168-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 25, ст.275 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 590/97-ВР від 21.10.97, ВВР, 1998, N 2, ст. 5 N 1297-XIV ( 1297-14 ) від 15.12.99, ВВР, 2000, N 11, ст.89 N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 3509-IV ( 3509-15 ) від 23.02.2006 }

Податковий кодекс України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 05 декабря 2010 г.
Податковий кодекс України (офіційне опублікування) Голос України, №№229-230 (4979-4980), 04 грудня 2010 р. 4 грудня у офіційному виданні Верховної Ради України «Голос України» опубліковано текст Податкового кодексу, прийнятого 2 грудня з урахуванням пропозицій Президента України. Документ вступає в силу з 1 січня 2011 року. Зміст Загальні положення Адміністративні податків, зборів (обов’язкових платежів) Податок на прибуток підприємств Подато...

Податковий кодекс України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 07 декабря 2010 г.
Податковий кодекс України (офіційний текст) Зміст: Загальні положення Адміністративні податків, зборів (обов’язкових платежів) Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Акцизний податок Збір за першу реєстрацію транспортного засобу Екологічний податок Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування тру...

Податковий кодекс України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 2.76 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Податковий кодекс України з останніми змінами та доповненнями станом на 17.12.2011 року. Джерело - Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 575,27 КБ
 • добавлен 03 января 2016 г.
Податковий кодекс України станом на 19.01.2012 року. (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112) Джерело - Правова система "ІНФОДИСК"

Податковий кодекс України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,29 МБ
 • добавлен 03 октября 2015 г.
Податковий кодекс України N 2755-VI, 02.12.2010, Кодекс України, Верховна Рада України, (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112), Із змінами, внесеними згідно із Законами № 548-VIII від 18.06.2015 № 555-VIII від 30.06.2015 № 557-VIII від 30.06.2015 № 569-VIII від 01.07.2015 № 643-VIII від 16.07.2015 Станом на 10.09.2015р. Джерело: інформаційно-пошукова система Нормативні Акти України.

Податковий кодекс України (Проект)

 • формат doc
 • размер 3.87 МБ
 • добавлен 14 июня 2010 г.
Податковий кодекс України (2010) - проект. Загальні положення Загальні адміністративні положення Податок на прибуток підприємств Податок на доходи фізичних осіб Податок на додану вартість Акцизний податок Податок на транспортні засоби Екологічний податок Державне мито Єдиний збір, що справляється в пунктах пропуску через митний кордон України Судовий збір Плата за землю Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафто...

Порівняння Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність від 15.06.2004 № 1765-IV та 05.06.2015 № 1314-VІІ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 10,89 КБ
 • добавлен 21 сентября 2015 г.
Порівняння Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15.06.2004 № 1765-IV та 05.06.2015 № 1314-VІІ

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 2012

Стандарт
 • формат doc
 • размер 86,70 КБ
 • добавлен 02 февраля 2012 г.
22.02.2012 Затверджен новий Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, /Наказ Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5/ Джерело- Правова система Інфодиск. «Законодавство України»

Постанова Верховної Ради України Про рекомендації парламентських слухань Становище жінок в Україні: реалії та перспективи

Стандарт
 • формат doc
 • размер 84.5 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Учасники парламентських слухань "Становище жінок в Україні: реалії та перспективи" (далі - учасники парламентських слухань), які відбулися 9 червня 2004 року, відзначають, що в цій сфері упродовж останніх років, зокрема після проведення Четвертої Всесвітньої конференції зі становища жінок (1995 рік) та Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй "Жінки в 2000 році: рівність між чоловіками і жінками, розвиток і мир в XXI с...

Постанова Верховної Ради України Про рекомендації парламентських слухань щодо реалізації в Україні Конвенції ООН Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Стандарт
 • формат doc
 • размер 56 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Учасники Парламентських слухань, розглянувши та проаналізувавши хід реалізації Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок", ратифікованої Україною як членом ООН в 1980 році, а також дані наукових та соціологічних досліджень щодо місця та ролі жінки в суспільстві, результати експертизи законодавства України на відповідність його Конвенції, відзначають, що законодавча база України щодо закріплення правового статусу жінки ще...

Постанова ЦВК та РНК СРСР Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперації і зміцнення громадської (соціялістичної) власности від 07.08.1932 р. (Закон про 5 колосків)

Стандарт
 • формат jpg
 • размер 149.16 КБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Известен также как «Закон о трёх колосках» (также закон «семь восьмых», «закон от седьмого-восьмого», указ «7-8») — принятое в исторической публицистике наименование Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», принятого по инициативе Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина.

Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности лица

Стандарт
 • формат doc
 • размер 35.97 КБ
 • добавлен 08 мая 2012 г.
Нормативный акт. Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 мая 2008 г. № 5 (на рус. и укр. языках). Постановление принято Пленумом Верховного Суда Украины за результатами обобщения судебной практики по делам о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности лица, которые свидетельствуют, что при рассмотрении дел этой категории суды в основном правильно применяют действующее законодательство, однако имеют место и недост...

Правила таможенного контроля и оформления транспортных средств, перемещение их через таможенную границу Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 11,86 КБ
 • добавлен 26 ноября 2015 г.
Автор и выходные данные не указаны, Россия, 1996. - 9 с. Общие сведения Правила перемещения товаров и предметов Правила ввоза транспортных средств Методика начисления пошлины и таможенных сборов Таможенная стоимость легковых автомобилей

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 11, ст.50 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 3925-XII ( 3925-12 ) від 04.02.94, ВВР, 1994, N 18, ст.104 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, ВВР, 1999, N 4, ст.35 N 3111-III ( 3111-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 33, ст.236 N 743-IV ( 743-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 29, ст.233 N 1518-IV ( 1518-15 ) від 19.02.2004, ВВР, 2004, N 22, ст.314 N...

Про Конституційний Суд України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 200.5 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 49, ст.272 ) ( Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 2-зп ( v002p710-97 ) від 23.06.97 ) ( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного Суду N 15-рп/2000 ( v015p710-00 ) від 14.12.2000 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 73-V ( 73-16 ) від 03.08.2006, ВВР, 2006, N 42, ст.383 N 79-V ( 79-16 ) від 04.08.2006, ВВР, 20...

Про охорону навколишнього природного середовища

Стандарт
 • формат doc
 • размер 177.5 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 41, ст.546 ) {Вводиться в дію Постановою ВР N 1268-XII ( 1268-12 ) від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст.547} { У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та...

Про судоустрій України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 570.5 КБ
 • добавлен 30 августа 2010 г.
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78 - зміни діють по 31 грудня 2008 року } { Додатково див. Рішення Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 } Цей Закон визначає правові засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні, систему судів загальної юрисдикції, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів, си...

Проект - Податкового кодексу України від 21 вересня 2010 року

Стандарт
 • формат doc
 • размер 4.16 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Проект Налогового кодекса Украины, внесенный 21 сентября 2010 года Кабинетом Министров Украины в Верховную Раду Украины . О проекте Налогового кодекса Украины: Факт № 1 Очередной проект НКУ, как и его предшественник, содержит 19 разделов. I. «Общие положения»; II. «Администрирование налогов, сборов (обязательных платежей)»; III. «Налог на прибыль предприятий»; IV. «Налог на доходы физических лиц»; V. «Налог на добавленную стоимость»; VI....

Проект адміністративно-процедурного кодексу України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 48,17 КБ
 • добавлен 17 января 2016 г.
Проект від 03.12.2012 р. N 11472 Цей Кодекс регулює відносини державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з фізичними і юридичними особами (далі - особи) щодо прийняття адміністративного акта та його виконання. Адміністративне провадження відповідно до цього Кодексу відкривається: - за заявою особи щодо забезпечення реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, а також виконання визначених законом о...

Проект закона о полиции

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 60.7 КБ
 • добавлен 02 января 2011 г.
Замене закону о милиции с 1 января 2011 года

Проект Закона Украины Об обществах с ограниченой ответственностью

 • формат doc
 • размер 266.5 КБ
 • добавлен 25 января 2010 г.
Проект Закона Украины "Об обществах с ограниченой ответственностью". До ВРУ подано проект Закону "Про товариства з обмеженою відповідальністю", яким пропонується визначити правове становище товариства, права та обов'язки його учасників, порядок створення, реорганізації та ліквідації. Його дія не поширюватиметься на діяльність товариств з обмеженою відповідальністю у сферах банківської, страхової та інвестиційної діяльності, а також в галузі вироб...

Руководство - Закон Ураїни про охорону праці

Стандарт
 • формат docx
 • размер 46.57 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, регулює за участю відповідних державних органів відносини між власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом (далі - власник) і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Сімейний кодекс України

Стандарт
 • формат doc
 • размер 469 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Останні зміни: від 6 липня 2010 року N 2435-VI Сімейний кодекс України визначає засади шлюбу, особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, підстави виникнення, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов'язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім'ї та родичів

Сімейний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 35.81 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Сімейний кодекс Україниrn

Сімейний Кодекс України (остання редакція від 08.04.2012)

Стандарт
 • формат txt
 • размер 61,32 КБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135, чинний, поточна версія (редакція від 08.04.2012) Зміст: Сім'я. Регулювання сімейних відносин; Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів; Загальні положення про шлюб; Державна реєстрація шлюбу; Недійсність шлюбу; Особисті немайнові права та обов'язки подружжя; Право особистої приватної власності дружини та чоловіка; Право спільної сумі...

Семейный кодекс Украины на русском и украинском

 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Семейный кодекс Украины определяет основы брака, личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, основания возникновения, содержание личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и усыновленных, других членов семьи и родственников Семейный кодекс Украины регулирует семейные личные неимущественные и имущественные отношения между супругами, между родителями и детьми, усыновителями и...

Таможенный кодекс Украины на русском и украинском

 • формат doc
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Таможенный кодекс Украины определяет основы организации и осуществления таможенного дела в Украине, регулирует экономические, организационные, правовые, кадровые и социальные аспекты деятельности таможенной службы Украины. Таможенный кодекс направлен на обеспечение защиты экономических интересов Украины, создание благоприятных условий для развития ее экономики, защиты прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности и граждан, а также...

Уголовно-процессуальный кодекс Украины

 • формат doc
 • размер 1.09 МБ
 • добавлен 09 апреля 2010 г.
Уголовно-процессуальный кодекс Украины по состоянию на 09 апреля 2010 года Загальні положення Порушення кримінальної справи Провадження справ у суді першої інстанції Провадження по перевірці вироків, постанов і ухвал суду Виконання вироку, ухвали і постанови суду Застосування примусових заходів медичного характеру Протокольна форма досудової підготовки матеріалів Провадження у справах про злочини неповнолітніх

Уголовный Кодекс Украинской ССР (последняя редакция)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 244,02 КБ
 • добавлен 19 ноября 2012 г.
Уголовный кодекс Украинской ССР 1961 года. Общая часть Общие положения Границы применения кодекса Преступление Наказание Особая часть Преступления против государства Преступления против государственного и коллективного имущества Преступления протия личности Преступления против выборных, трудовых и иных личных прав граждан Преступления против личной собственности Хозяйственные преступления Должностные преступления Преступления против правосудия Пр...

Уголовный кодекс Украины (на рус. языке)

 • формат doc
 • размер 855.5 КБ
 • добавлен 28 декабря 2009 г.
Уголовный кодекс Украины имеет своей задачей правовое обеспечение охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Украины от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. Для осуществления этой задачи Уголовный кодекс Украины определяет, какие общественно опасные деяния являются прес...

Уголовный кодекс Украины (с изм. по состоянию на 2014 г.)

Стандарт
 • формат rtf
 • размер 141,07 КБ
 • добавлен 26 декабря 2013 г.
Уголовный кодекс Украинской Республики (с изм. по состоянию на 2014 г.)

Уголовный процессуальный кодекс Украины

Стандарт
 • формат doc
 • размер 327,12 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Неофициальный перевод Уголовного процессуального кодекса Украины (От 13 апреля 2012 года Закон № 4651-VI) выполнен научно-педагогическим составом Донецкого юридического института

Уголовный процессуальный кодекс Украины (рус.)

Стандарт
 • формат doc
 • размер 326,20 КБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
Принят 13 апреля 2012 года, вводится в действие 19 ноября 2012 года. Неофициальный перевод на русский язык. Общие положения Уголовное процессуальное законодательство Украины и сфера его действия (статьи 1-6) Принципы уголовного судопроизводства (ст. 7-29) Суд, стороны и другие участники уголовного судопроизводства (ст. 30-83) Суд и подсудность (ст. 30-35) Сторона обвинения (ст. 36-41) Сторона защиты (ст. 42-54) Потерпевший и его представитель (ст...

Указ Президента України Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади

Стандарт
 • формат doc
 • размер 79 КБ
 • добавлен 13 декабря 2010 г.
Указ Президента України Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Указ видано з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління. На підставі даного Указу кількість центральних органів державної виконавчої влади в Україні скорочено вдвічі. До Ук...

Хозяйственный кодекс Украины

 • формат doc
 • размер 953.5 КБ
 • добавлен 12 января 2010 г.
Хозяйственный кодекс Украины по состоянию на 12 января 2010 года Хозяйственный кодекс Украины устанавливает в соответствии с Конституцией Украины правовые основы хозяйственной деятельности, которая основывается на разнообразии хозяйственных субъектов различных форм собственности. Хозяйственный кодекс Украины нацелен на обеспечение роста деловой активности хозяйственных субъектов, развитие предпринимательства и на этой основе увеличение эффективно...

Цивільний кодекс України

 • формат doc
 • размер 1.72 МБ
 • добавлен 28 декабря 2009 г.
Цивільний кодекс України

Цивільний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 154.82 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Цивільний кодекс Україниrn

Цивільний Кодекс України (остання редакція від 13.03.2012)

Стандарт
 • формат txt
 • размер 253,77 КБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
Відомості Верховної Ради України* від 03.10.2003 — 2003 р., № 40, стаття 356 Чинний, поточна версія - Редакція від 13.03.2012 Список книг і глав у них: книга перша Загальні положення Цивільне законодавство україни Підстави виникнення цивільних прав Захист цивільних прав та інтересів Загальні положення про фізичну особу Фізична особа - підприємець Опіка та піклування Загальні положення про юридичну особу Підприємницькі товариства Правові...

Цивільний кодекс Української РСР

Стандарт
 • формат txt
 • размер 47.58 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Цивільний кодекс Української РСРrn

Цивільний процесуальний кодекс України

Стандарт
 • формат txt
 • размер 51.91 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Цивільний процесуальний кодекс Україниrn

Цивільний процесуальный кодекс України

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 973.28 КБ
 • добавлен 14 июля 2010 г.
1. Загальні положення 2. Наказне провадження 3. Позовне провадження 4. Окреме провадження 5. Перегляд судових рішень 6. Процесуальні питання 7. Судовий контроль за виконанням судових рішень 8. Про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 9. Відновлення втраченого судового провадження 10. Провадження у справах за участю іноземних осіб 11. Прикінцеві та перехідні положення.