• формат pdf
  • размер 978,05 КБ
  • добавлен 18 сентября 2014 г.
Право компаній: порівняльно-правове дослідження відповідності законодавства України acquis communautaire Європейського Союзу
Автор невідомий. — К., 2009. — 82 с.
Право компаній – власне так сформульовано назву сфери, у якій має бути досягнуто приблизної адекватності законодавства України із законодавством ЄС у відповідності із статтею 51 Угоди про Партнерство та Співробітництво між Європейськими Спільнотами та Україною, єдиного дотепер ухваленого документу, що регулював відносини між Україною та Європейським Союзом.
Узгодження законодавства у сфері права компаній, або права господарських товариств є одним із головних завдань гармонізації законодавства ЄС. На думку Європейської Комісії право компаній можна вважати головним підмурком усієї ринкової економіки. Що ж таке Європейське право компаній?