degree
  • формат doc
  • размер 144,68 КБ
  • добавлен 12 апреля 2014 г.
Правовий статус акціонерного товариства
К.: КНУ, 2012.- 128 с.
Зміст:
Вступ
Правова природа акціонерних товариств .
Історичний процес виникнення та розвитку акціонерних товариств
Створення акціонерних товариств
Статут акціонерного товариства
Реєстрації випуску акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій під час створення акціонерних товариств
Державна реєстрація акціонерного товариства
Міжнародний досвід створення та управління акціонерними товариствами .
Органи управління акціонерних товариств
Загальні збори акціонерів
Наглядова (спостережна) рада
Виконавчий орган (Правління) акціонерного товариства
Ревізійна комісія .
Правове регулювання майнових відносин в акціонерному товаристві
Статутний фонд акціонерного товариства та інші фонди
Прибуток АТ, порядок виплати дивідендів
Майнові права акціонерів, шляхи їх відновлення та захисту
Збільшення та зменшення статутного капіталу АТ
Висновки
Список використаних джерел