• формат pdf
  • размер 1,14 МБ
  • добавлен 29 марта 2015 г.
Прима О.І. Турецька мова: тексти для студентів старших курсів
Вид. 2-ге. – К. : Оріон-V, 2014. – 98 с.
Посібник рекомендовано студентам старших курсів зі спеціальності «Турецька мова і література та переклад» для розвитку комунікативної компетенції, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, мовленнєвих навичок загального характеру, включаючи навички перекладу різноманітних за складністю та тематикою текстів, реферування та анотування текстів, а також підготовку до подальшої самостійної роботи з мовним матеріалом.
В першій частині студентам пропонуються оригінальні тексти з всесвітньовідомих турецьких видань. В методичному посібнику подані тексти суспільно-політичного, країнознавчого та іншого загальноосвітнього характеру. Кожен текст є унікальним за стилем написання, багатим на лексичні елементи, неодноманітні синтаксичні структури. До текстів підібрані тематичні завдання на закріплення та перевірку засвоєного матеріалу.
В другій частині запропоновано тексти з українських популярних щотижневих видань. На думку автора, їх незвичайний зміст може зацікавити студентів і заохотити їх до перекладу і подальшого обговорення.