Словарь
  • формат pdf
  • размер 7,19 МБ
  • добавлен 14 ноября 2015 г.
Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати
Раҳматуллаев Ш., Маматов Н., Шукуров Р. Ўзбек тили антонимларининг изоҳли луғати.
Университетлар ва педагогика институтларининг студентлари учун қўлланма. Ф.ф.д., проф. И.Қ.Қўчқортоев жамоатчилик асосида таҳрир қилган. Тошкент - "Ўқитувчи" - 1980. 231 бет.
Бу луғатда ҳозирги ўзбек тилидаги антонимларнинг дастлабки луғати бўлиб, унда 495 антонимик группага бирлашувчи 1800 га яқин антонимик жуфтлик тасвирланган. Антонимик муносабат лексик маънолар ора белгиланиб, антонимларнинг маъноси таърифланган ва мисоллар келтирилган. Айни вақтда ҳар бир антоним остида, агар мавжуд бўлса, синоними ҳам келтирилган. Луғатнинг кириш қисмида антонимларнинг табиати, турлари ва ўхшаш тил ҳодисаларидан фарқлари ҳақида қисқача маълумот берилган.
Луғат филология факультетлари студентларига, тил ва адабиёт ўқитувчиларига мўлжалланган. Бу луғат бадиий ижод ҳаваскорлари ва умуман ўзбек тилининг лексик бойлиги билан қизиққан ҳар бир зиёли учун ҳам фойдали қўлланма бўлади.